Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

EVA: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta pitää glo­ba­li­saa­tio­ta pe­ruut­ta­mat­to­ma­na, mutta kan­sain­vä­li­syy­teen suh­tau­du­taan va­rau­tu­nees­ti – maa­han­muut­to jakaa vah­vas­ti kahtia

Suurin osa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn toteuttamaan Arvo- ja asennetutkimukseen vastanneista piti globalisaatiota peruuttamattomana. Vastaajien äänestämät puolueet heijastivat sitä, pitikö tämä globalisaation vaikutuksia hyvinä vai huonoina. Kuvituskuva.
Suurin osa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn toteuttamaan Arvo- ja asennetutkimukseen vastanneista piti globalisaatiota peruuttamattomana. Vastaajien äänestämät puolueet heijastivat sitä, pitikö tämä globalisaation vaikutuksia hyvinä vai huonoina. Kuvituskuva.
Kuva: Suzy Hazelwood / Pexels

64 prosenttia suomalaisista pitää kansainvälistymistä peruuttamattomana prosessina, jossa Suomen on oltava mukana, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn toteuttamasta Arvo- ja asennetutkimuksesta. Tätä ajatusta vastusti yhteensä 19 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

Arvo- ja asennetutkimukseen vastanneista aiempaa useampi, 33 prosenttia, katsoi kansainvälisen talouden niin sanotun globalisaatiokehityksen johtavan hyvinvoinnin maailmanlaajuiseen lisääntymiseen. 26 prosenttia oli eri mieltä hyvinvoinnin lisääntymisestä globalisaatiokehityksen myötävaikutuksesta. Epätietoisia tästä oli 41 prosenttia vastaajista.

– Kansainvälisen yhteistyön uskotaan tulevina vuosina pikemmin tiivistyvän kuin hajaantuvan. Realismi vaikuttaisikin kuvaavan parhaiten suomalaisten globalisaatioasenteita, kommentoi EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tutkimuksen tuloksia valtuuskunnan julkaisemassa tiedotteessa.

EVAn mukaan tuloksista on nähtävissä, että suomalaiset asennoituvat yleisesti ottaen varautuneesti kansainvälisyyteen. Näkemykset globalisaatiosta, maahanmuutosta ja kehitysavusta jakaantuivat voimakkaasti riippuen vastaajan poliittisesta kannasta.

– Erityisen torjuvasti suomalaiset suhtautuvat rajat ylittävään solidaarisuuteen tarkoitettiin sillä sitten kehitysmaissa asuvien auttamista tai pakolaisten vastaanottamista. Sitä vastoin väestöllisistä tai taloudellisista syistä tapahtuvaan maahanmuuttoon suhtaudutaan nyt aiempaa myönteisemmin, tutkimuspäällikkö Haavisto kertoo.

40 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista. 35 prosenttia oli eri mieltä väitteen kanssa.

Kansainvälisyyteen yleisellä tasolla myönteisimmin suhtautuvat tutkimuksen mukaan vihreiden äänestäjät, kun taas perussuomalaisten kannattajat ovat torjuvimmalla kannalla. Keskustan äänestäjien näkemykset asettuivat lähimmäksi suomalaisten keskimääräistä kantaa.

2060 henkilön antamiin vastauksiin perustuvien tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen tiedot kerättiin maaliskuu-huhtikuun taitteessa koko maan 18–70-vuotiasta väestöä vastaavilta henkilöiltä Taloustutkimuksen internet-paneelissa.

Tulokset on painotettu edustamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984 lähtien.