Hoitoalan sopu: Hoi­ta­jien palk­ka­so­pu otet­tiin tyy­ty­väi­si­nä vastaan myös Oulussa

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sel­le uusi vies­tin­tä­asiois­ta vas­taa­va eri­tyis­avus­ta­ja

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on kutsunut Roosa Pöyhösen viestintäasioista vastaavaksi erityisavustajakseen 11. elokuuta alkaen.

Aiemmin ministerin viestintäasioista vastannut Emilia Tervonen siirtyy Tuppuraisen EU-asioista vastaavaksi erityisavustajaksi.

Roosa Pöyhönen on aiemmin työskennellyt muun muassa Sosiaalidemokraattisten naisten toiminnanjohtajana ja poliittisena suunnittelijana. Koulutukseltaan Pöyhönen on valtiotieteiden maisteri.