Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Kolumni
Tilaajille

EU:n on hyö­dyn­net­tä­vä ark­ti­sen alueen mah­dol­li­suu­det vihreän siir­ty­män edis­tä­mi­sek­si

Ratayhteyden Jäämerelle tarvitsemme huoltovarmuuden turvaamiseksi ja tulevien raaka-aineiden sekä ulkomaankaupan tarpeisiin. Pohjoinen ratayhteys on ratkaistava jo seuraavien eduskuntavaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa.

Arktinen alue voi tarjota Euroopalle tietoa, tuotteita, resursseja ja energiaa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi täysistunnossa laatimani lausunnon, jossa korostetaan, että EU:n rahoituksella on tuettava arktisen alueen potentiaalia EU:n vihreän kasvun ja digitaalisen siirtymän edistäjänä.

Euroopan komissio korostaa arktisen alueen kasvavaa strategista ja geopoliittista merkitystä uudessa arktista aluetta koskevassa EU:n strategiassa. Vuoden 2022 alussa julkaistun arvion mukaan EU:n arktisella alueella on vuoteen 2030 mennessä noin 150 miljardin euron investointipotentiaali, josta suuri osa liittyy vihreän siirtymän toteuttamiseen.