Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Erä- ja kult­tuu­ri­mu­seol­le löytyy erin­omai­nen paikka Tur­kan­saa­res­ta

Kiitos Oulun viranhaltijoille nopeasta valmistelusta! Oulu hakee valtuustoaloitteen johdosta (7.12.2020 Oulun kaupunginvaltuuston kokous), valtakunnallisessa hakuprosessissa olevaa Erä- ja kulttuurimuseota. Näin esitetään maanantain 18.1. Oulun kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan mukaan.

Keskustan valtuustoryhmän tekemässä valtuustoaloitteessa museo esitettiin sijoitettavaksi Yli-Iin Kierikin yhteyteen.