Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ely-kes­kus: Osa Stora Enson ha­ju­pääs­töis­tä on ym­pä­ris­tö­lu­van vas­tai­sia – teh­das­ta jou­dut­tu val­vo­maan hajujen vuoksi lähes päi­vit­täin

Stora Enso Oulun tehtaalta leviävät hajut eivät ole kaikilta osin ympäristöluvan mukaisia. Arkistokuva.
Stora Enso Oulun tehtaalta leviävät hajut eivät ole kaikilta osin ympäristöluvan mukaisia. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Osa Oulun Stora Ensolta leviävien hajujen lähteistä ei ole ympäristöluvan mukaisia, katsoo tehdasta valvova Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan hajuja on viime viikkoina aiheuttanut hajukaasujärjestelmässä olevien vesilukkojen puhallukset. Niiden yhteydessä väkeviä hajukaasuja pääsee lyhytaikaisesti ulkoilmaan. Hajulukkojen puhaltaminen johtuu paineen- ja lämpötilanvaihteluista järjestelmässä. Tehdas on tehnyt kyseisistä tapauksista ely-keskukselle häiriöilmoituksen.

Ely-keskus kuitenkin katsoo, että vesilukkojen puhallukset toistuvat niin usein, ettei niitä voida pitää enää häiriö- ja poikkeustilanteena. Toiminta ei ole tältä osin ympäristöluvan mukaista.

Ely-keskus vaatii tehdasta saattamaan toiminnan ympäristöluvan mukaiseksi ensitilassa, kuitenkin viimeistään 14. toukokuuta mennessä.

– Toiminnanharjoittajalta on pyydetty selvitystä tilanteen ratkaisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä aikatauluineen. Lisäksi toiminnanharjoittajaa on kehotettu tiedottamaan avoimesti vesilukkojen puhalluksista ja niistä aiheutuvista hajuhaitoista lähialueen asukkaille, tiedotteessa sanotaan.

Ely-keskus kertoo, että pitkittyneiden hajuhaittojen vuoksi valvontaresursseja on jouduttu käyttämään tehtaan valvontaan lähes päivittäin.

Lue myös: Stora Enso: Oulun teh­taal­ta le­viä­vät hajut ovat pe­räi­sin kol­mes­ta koh­tees­ta, joista yksi on kor­jat­tu (22.4.2021)

Stora Enson teh­taal­la per­jan­tai­aa­mu­na ta­pah­tu­nut ha­ju­pääs­tö ai­heut­ti pa­lau­te­vyö­ryn Oulun kau­pun­gil­le – "Tuom­moi­nen haju ei var­mas­ti ole ter­veel­lis­tä ih­mi­sil­le", Kuu­si­luo­dos­sa asuva Ve­li-Mat­ti Jaakola epäilee (16.4.2021)