Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

ELY-kes­kus: Iijoen ylit­tä­vä silta uu­si­taan Kii­min­gin­tien koh­dal­la Yli-Iis­sä – myös Hau­ki­pu­taal­la tehdään sil­ta­töi­tä

Kiimingintietä parannetaan Iijoen sillan kohdalla Yli-Iissä. Silta uusitaan nykypaikalleen ja maantien varteen sillan länsipuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie.
Kiimingintietä parannetaan Iijoen sillan kohdalla Yli-Iissä. Silta uusitaan nykypaikalleen ja maantien varteen sillan länsipuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie.
Kuva: Vesa Joensuu/Arkisto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen Kiimingintien parantamiselle Iijoen sillan kohdalla Yli-Iissä, ELY-keskus tiedottaa.

Suunnitelma laaditaan yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Silta uusitaan nykypaikalleen ja maantien varteen sillan länsipuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Huotarintie–Karjalantie.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä ja -inventoinneilla kesällä 2022 ja tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2023.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, mistä tiedotetaan erikseen. Tiesuunnitelman valmistuttua asettaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävilläolon kuuluttamisesta.

Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu alkukesästä 2023. Hankkeen kustannusarvio on noin 7,5 miljoonaa euroa (arvonlisävero 0 prosenttia), Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun aikana.

Hankkeelle ei ole vielä rakentamisen rahoitusta, mutta hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Myös Haukiputaalla tehdään parannustöitä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen Haukiputaalla Oulu-Laurila radan ylittävälle sillalle Kiiminkijoentiellä.

Silta uusitaan nykyisen ylikulkusillan pohjoispuolelle ja maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Asemakyläntie–Torvelantie.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu alkukesästä 2023. Hankkeen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa, Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun aikana.

Hankkeelle ei ole vielä rakentamisen rahoitusta, mutta hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Juttua muokattu kello 10.00: lisätty tiedot Haukiputaan sillan parannustöistä.