Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Elin­tar­vik­kei­den ar­von­li­sä­ve­ro oh­jaa­maan ra­vin­to­tot­tu­muk­sia

Ylipainosta on muodostunut Suomessa keskeinen terveysongelma jo lapsuusiästä lähtien. Tällä hetkellä 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia on lähes 30 prosenttia ja tytöistä lähes 20 prosenttia.

Lihavuuden ehkäisy perustuu terveellisiin elämäntapoihin, riittävään liikuntaan ja oikeisiin ravintotottumuksiin.

"Ohjaamalla verotuksen keinoin ravintotottumuksia terveellisemmiksi voidaan vaikuttaa lihavuusepidemiaan ja ehkäistä elintavoista johtuvia sairauksia."

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät