Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ehdotus kes­tä­vän työ­kult­tuu­rin avain­asioik­si – ai­neet­to­mat ja ai­neel­li­set tekijät ovat vah­vas­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa

Olemme keskittyneet Oulun yliopistossa työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kokonaisuuteen. Tätä tutkimme ja opetamme monitieteellisesti. Kokonaisuus korostaa niin sosiaalisia, ympäristöllisiä kuin taloudellisia näkökohtia.

Yhteydet työpaikoille ovat tärkeitä. Keskeistä on niin esihenkilöiden kuin koko henkilöstön aktiivinen osallistuminen. Tavoitteena on lisätä työyhteisön ja työympäristön kokonaislaadukkuutta – ja siten että otetaan myös ”maapallokysymykset” huomioon. Tarvitaan moni- ja korkeatasoinen työkulttuuri. Sanalla kuvailemme tavara- ja palvelutuotannon edellytysten ja suorittamisen kokonaisuutta.