Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

DOM-hank­keel­le myön­net­tiin jatkoa – asia hy­väk­syt­tiin Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa

Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 16. kesäkuuta hyväksyttiin esitys DOM-hankkeen jatkosta.

DOM-diakoniatyön kokonaisuudessa merkittävässä roolissa on kierrätysvaatteita myyvä liike DOM Second Hand Oulun Asemakadulla. Liikkeen kautta organisoidaan myös moninaista vapaaehtoistyötä ja hyväntekeväisyyttä.

Valtuustolle annetun esityksen mukaan DOM on tavoittanut paljon nuoria aikuisia, jotka jäävät usein seurakunnan palveluiden ulkopuolelle.  DOM-hankkeelle myönnettiin rahoitus muun muassa kokoaikaisen työntekijän palkkaamiseen vuoteen 2024 saakka, ja toimintaa on tarkoitus laajentaa.