Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Bud­je­tis­sa Poik­ki­maan­tien re­mont­tiin tar­jol­la 30 mil­joo­naa, jos Stora Enso päättää in­ves­toi­da Ou­lun-teh­taa­seen

Poikkimaantien länsipään liikennemäärä on iso ja raskaan liikenteen osuus on merkittävä. Äimäraution risteys on yksi väylän pullonkauloista.
Poikkimaantien länsipään liikennemäärä on iso ja raskaan liikenteen osuus on merkittävä. Äimäraution risteys on yksi väylän pullonkauloista.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Hallitus esittää, että Oulun Poikkimaantien parantamiselle varataan 30 miljoonaa euroa. Esitys on ehdollinen, eli se vaatii Stora Ensolta päätöksen investoida Oulun-tehtaansa kartonkikonehankkeeseen.

Aiemmin valtio oli luvannut hankkeeseen 23 miljoonaa, joten summa on noussut 7 miljoonalla.

Oulun kaupungin tiedotteen mukaan Oulun kaupungin, Oulun Sataman ja liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin osuus rahoituksesta on noin 12 miljoonaa euroa.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala pitää päätöstä erittäin tärkeänä.

– Poikkimaantie on merkittävä koko Pohjois-Suomelle, sillä tien leventäminen ja rakentaminen mahdollistaa Stora Enson Oritkariin suunnitteleman investoinnin, jossa toinenkin käytöstä poistettu paperikone muutettaisiin kartonkikoneeksi, Laajala sanoo tiedotteessa.

– Stora Enson investointi on lähes miljardin ja se toisi Ouluun 150–200 uutta työpaikkaa, hän jatkaa.

Poikkimaantie on Oulun Sataman pääyhteys ja Stora Enson tehtaan puukuljetusten pääreitti. Stora Enso ohjaa raskaan liikenteen Poikkimaantien kautta satamaterminaaliin ja tehtaalle, jotta liikenteestä ei aiheutuisi haittaa kaupungin muulle liikenteelle.

Laajalan mukaan Poikkimaantien toimivuus takaa myös tehtaan tuotannon sujuvuuden. Hänen mukaansa tien rakentaminen on aloitettava vuonna 2023 ja sen tulee olla valmis ennen Stora Enson investoinnin käynnistymistä.

Uuden investoinnin toteutuessa, raide- ja maantieliikenteessä liikennemäärät kaksinkertaistuvat.

Muita liikennerahoja pohjoiseen on tulossa vain Kuhmon Hyryntien hankkeelle 2,6 miljoonaa.

Hallitus esittää lisäksi muun muassa Karjan radan parantamiseen 31,1 miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudun MAL-sopimuksen mukaisesti ehdotetaan Vihdintien pikaraitiotien kokonaisuuteen 105 miljoonan euron rakentamisvaltuutta. Seinäjoki-Kaskinen-radan tehostettua kunnossapitoa jatketaan 3,5 miljoonalla eurolla vuonna 2023.

Lue lisää budjetista täältä.


Lisätty Päivi Laajalan kommentit kello 15.31.