Avi aikoo sel­vit­tää Li­min­gan las­ten­suo­je­lun ti­lan­teen – uu­ti­soin­ti ja kunnan en­tis­ten työn­te­ki­jöi­den mie­li­pi­de­kir­joi­tus he­rät­ti­vät

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ottaa Limingan lastensuojelun sosiaalityön tilanteen selvitettäväkseen.

Aluehallintovirasto on sosiaalihuollon ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Tyypilliset epäkohdat, joihin avi puuttuu, liittyvät esimerkiksi työntekijöiden määrään, menettelytapoihin sekä siihen, toteutuvatko lastensuojelulain edellyttämät määräajat.
Aluehallintovirasto on sosiaalihuollon ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Tyypilliset epäkohdat, joihin avi puuttuu, liittyvät esimerkiksi työntekijöiden määrään, menettelytapoihin sekä siihen, toteutuvatko lastensuojelulain edellyttämät määräajat.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ottaa Limingan lastensuojelun sosiaalityön tilanteen selvitettäväkseen. Taustalla ovat Kalevan viimeviikkoinen uutisointi ja Lukijalta-sivulla julkaistu mielipidekirjoitus, kertoo avin sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen.

Kaleva kertoi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kumonneen marraskuussa yhdellä kertaa neljä Limingan kunnan lastensuojelun tekemää päätöstä, jotka koskivat lasten kiireellisiä sijoituksia ja yhteydenpidon rajoittamista. Päätöksissä todettiin selviä puutteita muun muassa lain vaatimien perustelujen, asianosaisten kuulemisen ja avohuollon tukitoimien ensisijaisen tarjoamisen kohdalla.

Uutisoinnin seurauksena entiset Limingan kunnan työntekijät kirjoittivat lauantain Lukijalta-sivulla kunnan sosiaalipalveluissa havaitsemistaan epäkohdista. Kirjoituksessa esitettiin, että työntekijöiden suuri vaihtuvuus vaikeuttaa asiakkaiden suunnitelmallista auttamista, palvelutarpeen arvioinnin määräaikoja ja asiakasmääriä vääristellään ja sosiaalipalveluiden tilaa kritisoineita työntekijöitä on otettu puhutteluun.

Mäkeläinen kertoo, että Limingasta on tullut virastoon sosiaalihuoltoa koskevia yksittäisiä kanteluja. Marraskuussa 2019 on annettu lastensuojelun määräaikavalvontaan liittyvä päätös. Nyt esitetyssä laajuudessa Limingan lastensuojelun väitetyt ongelmat eivät hänen mukaansa ole olleet avin tiedossa.

– Otamme asian nyt valvonta-asiana selvitettäväksi ja olemme yhteydessä Limingan kuntaan.

Mäkeläisen mukaan avi voi pyytää kunnalta selvitystä siitä, millaiset resurssit sosiaalityössä on käytettävissä, miten palvelut on järjestetty ja millainen omavalvontasuunnitelma kunnan sosiaalipalveluissa on. Selvitys voidaan pyytää kirjallisesti tai kunnan edustajia voidaan pyytää tapaamiseen.

– Sitä, mikä menettelytapa on, en vielä pysty sanomaan.

Tyypilliset epäkohdat, joihin avi puuttuu, liittyvät Mäkeläisen mukaan esimerkiksi työntekijöiden määrään, menettelytapoihin sekä siihen, toteutuvatko lastensuojelulain edellyttämät määräajat.

Myös avin resurssit lastensuojelun valvonnassa ovat puhuttaneet. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on katsonut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston resurssipulan vaarantavan lasten oikeuksien toteutumisen. Tilannetta on Mäkeläisen mukaan helpottanut lastensuojelun sijaishuollon valvontaan viime vuonna saatu lisävirka.

– Sen avulla pystymme panostamaan sijaishuoltoyksiköiden valvontaan ja kuulemaan paremmin lapsia, kun teemme valvontatarkastuskäyntejä.