Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ar­vos­te­taan­ko hen­ki­lös­töä ai­dos­ti?

Oulun strategia 2026 linjaa Oulun olevan vetovoimainen kaupunkityöpaikka. Oamkin työelämän asiantuntija, yliopettaja Sanna Oja on todennut, että työntekijän kokemus vaikuttaa yrityksen brändiin ja sitä kautta tuloksellisuuteen.

Lisäksi kannustava, innostava, oikeudenmukainen ja työntekijää kuunteleva johto saa ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Onko johtaminen ajan tasalla, keskustelevaa, aidosti kuuntelevaa ja työntekijän arjen asiantuntemusta hyödyntävää. Vai onko se määräyksiä ylhäältä alas?