Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Ark­ti­sen alueen tilanne on aiempaa huo­les­tut­ta­vam­pi – il­mas­ton­muu­tok­sen myötä alueil­le kertyy ym­pä­ris­tö­myrk­ky­jä

Tilanne arktisella alueella on aiempaa huolestuttavampi, kerrotaan arktisen seuranta- ja arviointiohjelma Amapin arviointiraporteissa. Tänään Islannista pidetyssä Arktisen neuvoston kokouksessa julkaistut arviointiraportit sisältävät tuoreita havaintoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktiseen alueeseen.

Raporteissa kerrotaan, että ilman keskilämpötila on arktisella alueella noussut maailmanlaajuiseen keskiarvoon verrattuna kolme kertaa nopeammin. Ilmaston lämpeneminen on muuttanut ympäristömyrkkyjen kulkeutumista, sillä sen myötä ikiroutaan, lumeen ja jäähän varastoituneita yhdisteitä vapautuu uudelleen ilmaan. Lisäksi maailmanlaajuiset elohopeapäästöt kertyvät ilman ja merivirtojen mukana arktiselle alueelle, minkä seurauksena elohopeaa kertyy arktisten alueiden eliöihin.

Apua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin arktisella alueella voitaisiin raporttien mukaan saada jo seuraavien 20–30 vuoden aikana mustan hiilen, metaanin ja otsonin päästöjen vähentämisellä.