Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Arjen tur­val­li­suus unoh­tu­mas­sa hy­vin­voin­ti­alueel­la ta­ka-alal­le

Pelastuspalvelut jäävät hyvinvointialueiden valmistelussa nyt liian vähälle huomiolle. Valmisteluissa luonnollisesti korostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi ja kattavuus. Pelastuspalveluiden asema uudistuksessa tulee kuitenkin olla vahva, eikä se saa jäädä soten varjoon tai irralliseksi osaksi hyvinvointialueita rakennettaessa.

Hyvinvointialueella tulee nimittäin olemaan vain yksi yhteinen budjetti, josta leijonan osan vievät ymmärrettävästi soten lakisääteisesti tuotettavat palvelut.