Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Älykäs ki­ma­lai­nen osaa yh­teis­työn ja työ­ka­lu­jen käytön – ''Kaik­ki ki­ma­lai­set oppivat ve­tä­mään te­ko­kuk­kia na­rus­ta''

Kimalaistutkija Olli Loukola Oulun yliopistosta uskoo, että tutkimustulokset kimalaisista ovat herättäneet monet huomaamaan, että hyönteiset ovat paljon älykkäämpiä kuin on ajateltu.

Kun kimalaistutkija dosentti Olli Loukola halusi tutkia, osaavatko kimalaiset käyttää työkaluja, kimalaisia opetettiin pelaamaan palloa. Pienenpienen jalkapallon maaliin vierittämisen oppiminen onnistui kuin onnistuikin kimalaisilta.
Kun kimalaistutkija dosentti Olli Loukola halusi tutkia, osaavatko kimalaiset käyttää työkaluja, kimalaisia opetettiin pelaamaan palloa. Pienenpienen jalkapallon maaliin vierittämisen oppiminen onnistui kuin onnistuikin kimalaisilta.
Kuva: Samadi Galpayage

Kimalaistutkija, dosentti Olli Loukola Oulun yliopistosta on opettanut kimalaisia pyörittämään pientä jalkapalloa sekä vetämään tekokukkaa narusta. Erikoisilta kuulostavien tutkimusten taustalta löytyy halu ymmärtää kimalaisia paremmin.

Vuosien varrella Loukola on keskittynyt tutkimuksissaan kimalaisten käyttäytymiseen, oppimiseen ja niiden kognitiivisiin kykyihin. Muutamia vuosia sitten Loukolan tutkimuksessa kimalaisia opetettiin vetämään tekokukkia narusta.