Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Alp­pi­lan bu­le­var­diin liit­ty­vis­tä ase­ma­kaa­va­hank­keis­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus – yksi kä­si­tel­tä­vis­tä hank­keis­ta koskee Vä­li­vai­nion koulun ym­pä­ris­töä

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää tiistaina 17. elokuuta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Alppilan bulevardin kaavahankkeisiin liittyen. Tilaisuus järjestetään kello 17 etänä Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen voi osallistua Oulun kaupungin verkkosivuilta löytyvästä linkistä.

Tilaisuudessa käsitellään kolmea asemakaavan muutoshanketta. Käsiteltävänä ovat nähtävillä olevat kaavahankkeet eli Välivainion koulun ympäristö, Kaarnatie 10 ja Kaarnatie 32. Kyseisten kaavahankkeiden valmisteluaineistot ovat esillä 3. syyskuuta saakka.

Käsiteltävät asemakaavanmuutokset ovat osa Alppilan bulevardia, jonka tavoitteena on kehittää keskustan ja Linnanmaan yliopiston välistä aluetta ja yhdistää Alppilan ja Välivainion alueet yhdeksi kokonaisuudeksi.