Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ala­ikäi­siin koh­dis­tu­vien sek­suaa­li­ri­kos­ten eh­käi­syyn on saatu valtion rahaa vasta vähän – Tur­val­li­nen Oulu -hanke aloit­taa pit­käl­ti kau­pun­gin­val­tuus­ton ra­hoi­tuk­sel­la

Alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseen perustettu Turvallinen Oulu -hanke on saanut hallituksen myöntämästä 1,85 miljoonasta eurosta vasta pienen osan.

Tiimiin kuuluu nuorisotyöntekijä Sanna Lakso, terveydenhoitaja Sanna Iisakka, sosiaaliohjaaja Mikko Ylimäki, psykiatrinen sairaanhoitaja Soili Kynkäänniemi ja erityisopettaja Marjut Väihkönen. Vasemmalla projektijohtaja Kati Kaarlejärvi.
Tiimiin kuuluu nuorisotyöntekijä Sanna Lakso, terveydenhoitaja Sanna Iisakka, sosiaaliohjaaja Mikko Ylimäki, psykiatrinen sairaanhoitaja Soili Kynkäänniemi ja erityisopettaja Marjut Väihkönen. Vasemmalla projektijohtaja Kati Kaarlejärvi.
Tiimiin kuuluu nuorisotyöntekijä Sanna Lakso, terveydenhoitaja Sanna Iisakka, sosiaaliohjaaja Mikko Ylimäki, psykiatrinen sairaanhoitaja Soili Kynkäänniemi ja erityisopettaja Marjut Väihkönen. Vasemmalla projektijohtaja Kati Kaarlejärvi.
Kuva: Matti Räty

Psykososiaalisen tuen viisihenkinen ja moniammatillinen tiimi pyrkii olemaan oitis toimintavalmiudessa, kun lapsi tai nuori heidän apuaan pyytää.

Alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseen perustettu Turvallinen Oulu -hanke on saanut hallituksen myöntämästä 1,85 miljoonasta eurosta vasta pienen osan.

– Saimme ohjeistuksen, että hankkeen rahoitus haetaan valtion eri rahoituskanavista. Niissä on erilaisia menettelytapoja ja kriteereitä, minkä vuoksi hakemisessa on kulunut aikaa, toteaa projektijohtaja Kati Kaarlejärvi.

Opetushallitukselta saatiin loppukeväästä 129 000 euroa toimenpiteeseen, jossa ehkäistään seksuaalirikoksia vahvistamalla koulutusta ja osaamista.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä tieto rahoituksesta pitäisi saada viikkojen tai enintään kuukausien sisällä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta täytyy hakea syksyllä uudestaan, sillä aiemmin haku tehtiin valtakunnallisen rahoitushaun aikaan.

Jos rahoitushakemukset menevät läpi ilman muutoksia, on hankkeelle tiedossa 1,2–1,3 miljoonan euron tuki.

Vielä ei ole kuitenkaan varmaa, minkälaisia ratkaisuja hakemuksista saadaan. Hanke voitiin käynnistää kaupunginvaltuuston myöntämän rahoituksen turvin.

Lisäksi rahaa on saanut Oulussa Osaamiskeskus Koordinaatti, joka sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 300 000 euroa. Oulun ensi- ja turvakoti ja Vuolle Setlementti ry ovat saaneet Tietoiseksi-hankkeelleen 200 000 euroa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta.

Turvallinen Oulu -hankkeen lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin toiminta käynnistyy ensi viikolla.

Hankkeen toimista ensimmäisellä tahdotaan tarjota apua kriisitilanteisiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Tarkoituksena on, että tiimin työaikana joku jäsenistä olisi pyydettäessä aina vapaa liikkumaan lapsen tai nuoren luo.

– Pyrimme säilyttämään valmiustilan, Kaarlejärvi kuvailee.

Ryhmä menee sinne, missä lapset ja nuoret sitä tarvitsevat ja he sitä haluavat. Heidän luokseen, kahville tai harrastuspaikoille.

Tärkeää on tavoittaa lapset ja nuoret myös heidän vapaa-ajallaan ja sosiaalisessa mediassa. Heiltä itseltään aiotaan kysyä, mikä kanava on paras heidän tavoittamiseensa.

Viisihenkisen moniammatillisen tiimin tarkoituksena on auttaa lapsia ja nuoria heidän kriisitilanteissaan ja pyrkiä myös ennaltaehkäisemään heihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja häirintää.

– Tiimin jäsenet tuovat mukanaan osaamisen lisäksi myös omat verkostonsa ja kanavansa.

Kriisivaiheen tuki on lyhytaikaista. Sen jälkeen asiakkaille etsitään polku pidempiaikaisen avun piiriin.

-
Kuva: Matti Räty

Kaarlejärvi toteaa, että hankkeessa on aloitettu tiimin toiminnasta, sillä asia on koettu erityisen tärkeäksi.

– Akuuteissa tilanteissa palvelut ontuvat ja järjestelmä voi olla monimutkainen. Ensikontakti apua hakiessa voisi olla tiimi, Kaarlejärvi selventää.

Hankkeen toimet jatkuvat syksyllä projektilla, jossa 500 kahdeksasluokkalaista eri puolilta Oulua kehittää ja toteuttaa kymmeniä projekteja kaikkien kaupunkilaisten hyväksi.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten itsetuntoa, sekä yhteisöllisyyttä koko kaupungissa. Nuorten projekteista syntyvät videot julkaistaan kaikkien nähtäväksi.

Tietoiseksi-seksuaalineuvontakeskus on tavoittanut matalan kynnyksen seksuaalineuvontapuhelimellaan ja henkilökohtaisilla keskustelukäynneillään muutamia kymmeniä asiakkaita.

Kyseessä on Oulun ensi- ja turvakodin ja Vuolle setlementin palvelu.

Seksuaalineuvontakeskus tarjoaa tukea seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa.

– Asiakkaat ovat olleet helpottuneita, että on paikka, jossa voi puhua seksuaalisuudesta ja saada konkreettista apua ja neuvoa, kertoo hankepäällikkö Paula Mällinen.

Mällinen kertoo, että huhtikuussa alkanut hanke jatkuu syksyllä seksuaaliterveyden mentoritoiminnalla. Tavoitteena on edistää kansalaisten seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä sekä lisätä maahanmuuttajien tietoa aiheesta.

– Koulutamme maahanmuuttajayhteisöistä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita viemään seksuaaliterveyden asioita eteenpäin yhteisössään ja kouluttamaan niissä jäseniä meidän rinnallamme.

Ensi vuonna toiminta laajenee seksuaalirikoksien uhrityöhön. Mällinen muistuttaa, että valmiudet siihen on jo nyt, jos asiakas sitä tarvitsee.

Heiltä voi tilata myös seksuaalikasvatusta erilaisille ryhmille.

Yhdistysten vuoden lopussa päättyvälle Serita-hankkeelle on haettu jatkorahoitusta.

Kolmivuotinen hanke ylitti odotukset: tavoitteena oli tavoittaa 50–60 asiakasta, mutta heitä on tällä hetkellä jo yli 70. Hankkeen tarkoituksena on vähentää seksuaalirikoksia vaikuttamalla rikoksentekijöiden toimintaan.

Turvallinen Oulu -hankkeessa rekrytoidaan syksyllä

Oulun kaupungin pilottihanke, jossa ehkäistään alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hanke on kolmivuotinen, se jatkuu vuoteen 2021 saakka.

Hanke käsittää kuusi toimenpidettä ja sitä koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut.

Hankkeen suunnitelma sisältää vanhemmuuden tukemista lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa, koulutuksen ja osaamisen vahvistamisten seksuaalirikosten ehkäisemiseksi, lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistamista, monialaisen toimintamallin nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla, nuorten itsetunnon vahvistamista ja seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisyä.

Toimintasuunnitelmassa kustannuksiksi on helmikuussa arvioitu yhteensä 2 388 000 euroa.

Hallituksen lisätalousarvion määrärahoista kohdennettiin Oulun kaupungille 1,85 miljoonaa euroa lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseen. Lisätalousarvio julkistettiin helmikuussa.

Syksyllä käynnistyy psykososiaalisen tuen ryhmän toiminta sekä nuorten itsetuntoa vahvistava toimenpide, johon on kutsuttu mukaan kahdeksasluokkalaisia eri puolilta Oulua.

Rekrytoinnit ovat käynnistymässä seuraaviin hankkeen toimenpiteisiin: vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa, koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla.

Muita hankkeen osa-alueita suunnitellaan syksyn aikana.