Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen myynti on kes­key­tet­tä­vä

Oulun kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti viime viikolla asettaa Ainolan museorakennuksen myyntiin. Myyntiin liittyy useita juridisia kysymyksiä, jotka tulee selvittää ennen päätöstä.

Oulun kaupunki sai vuonna 1910 rakennuksen ympäristöineen lahjakirjalla. Maria Åström, Hanna Frankenhaeuser ja hänen aviomiehensä Carl Frankenhaeuser määräsivät lahjoituksen ehtona, että rakennuksen tulee palvella vain yleisölle avoimena sivistyslaitoksena: kirjastona lukusaleineen, kotiseutumuseona ja vaihtoehtoisesti taidemuseona. Siis yksinomaan sivistystarkoituksiin, ei muuhun. Oulun kaupunki lahjan saajana sitoutui noudattamaan lahjoittajien toivetta.