Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yhdysvaltain korkein oikeus
Yhdysvaltojen korkein oikeus rajoitti ympäristönsuojeluviraston mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta – Valkoinen talo kutsui päätöstä "tuhoisaksi"

Yh­dys­val­to­jen korkein oikeus ra­joit­ti ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ras­ton mah­dol­li­suuk­sia torjua il­mas­ton­muu­tos­ta – Val­koi­nen talo kutsui pää­tös­tä "tu­hoi­sak­si"

30.06.2022 19:44 7
Analyysi: Yhdysvaltojen politiikka siirtyi korkeimpaan oikeuteen – Istuntokauden loppu muistuttaa Trumpin kostoa vaalitappiosta, jota tämän ei annettu kumota

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­to­jen po­li­tiik­ka siirtyi kor­keim­paan oi­keu­teen – Is­tun­to­kau­den loppu muis­tut­taa Trumpin kostoa vaa­li­tap­pios­ta, jota tämän ei annettu kumota

27.06.2022 10:20 13
Tilaajille
Mediat: Yhdysvaltain korkein oikeus vaikuttaa asettuvan aborttioikeuden rajaamisen kannalle

Mediat: Yh­dys­val­tain korkein oikeus vai­kut­taa aset­tu­van abort­ti­oi­keu­den ra­jaa­mi­sen kan­nal­le

02.12.2021 07:59
Konservatiivisen Amy Coney Barrettin valinta korkeimpaan oikeuteen varmistui – tämän vuoksi valinnalla on merkitystä

Kon­ser­va­tii­vi­sen Amy Coney Bar­ret­tin valinta kor­keim­paan oi­keu­teen var­mis­tui – tämän vuoksi va­lin­nal­la on mer­ki­tys­tä

27.10.2020 08:04 2
Tärkeä tuomariäänestys Yhdysvaltain senaatissa tänään – tulos saattaa vaikuttaa maan politiikkaan vuosikymmenien ajan

Tärkeä tuo­ma­ri­ää­nes­tys Yh­dys­val­tain se­naa­tis­sa tänään – tulos saattaa vai­kut­taa maan po­li­tiik­kaan vuo­si­kym­me­nien ajan

26.10.2020 07:00
Korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan kuulemiskierros loppusuoralla Yhdysvalloissa – Amy Coney Barret antoi vain varovaisia vastauksia, mutta ei suostunut tunnustamaan ilmastonmuutosta

Kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ri­eh­dok­kaan kuu­le­mis­kier­ros lop­pu­suo­ral­la Yh­dys­val­lois­sa – Amy Coney Barret antoi vain va­ro­vai­sia vas­tauk­sia, mutta ei suos­tu­nut tun­nus­ta­maan il­mas­ton­muu­tos­ta

15.10.2020 17:33 6
Scalian perintö palaa tuomariaitioon – jos Trumpin tuomariehdokas valitaan, neljä tuomareista tarkastelee maailmaa 1700-luvun linssien läpi

Scalian perintö palaa tuo­ma­ri­ai­tioon – jos Trumpin tuo­ma­ri­eh­do­kas va­li­taan, neljä tuo­ma­reis­ta tar­kas­te­lee maail­maa 1700-lu­vun lins­sien läpi

12.10.2020 18:52 1
Korkeimman oikeuden nimityskiista kiihtyy – demokraattien mukaan Trumpin ehdokas Barrett voi tuhota Obamacaren

Kor­keim­man oi­keu­den ni­mi­tys­kiis­ta kiihtyy – de­mo­kraat­tien mukaan Trumpin ehdokas Barrett voi tuhota Oba­ma­ca­ren

27.09.2020 14:54 5
Yhdysvaltalaismedioiden lähteet: Trump aikoo nimittää konservatiivisen Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi Ginsburgin tilalle

Yh­dys­val­ta­lais­me­dioi­den läh­teet: Trump aikoo ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vi­sen Amy Coney Bar­ret­tin kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­rik­si Gins­bur­gin tilalle

26.09.2020 12:15 3
Mitt Romney lupaa tukea Trumpin ehdokasta – Republikaanit näyttävät saavan korkeimman oikeuden nimityksensä läpi, vaikutus politiikkaan kestää vuosikausia

Mitt Romney lupaa tukea Trumpin eh­do­kas­ta – Re­pub­li­kaa­nit näyt­tä­vät saavan kor­keim­man oi­keu­den ni­mi­tyk­sen­sä läpi, vai­ku­tus po­li­tiik­kaan kestää vuo­si­kau­sia

23.09.2020 10:01 3
Liberaali korkeimman oikeuden tuomari Ruth Ginsburg, 87, pääsi sairaalasta – Trump nimittäisi jo tilalle konservatiivin

Li­be­raa­li kor­keim­man oi­keu­den tuomari Ruth Gins­burg, 87, pääsi sai­raa­las­ta – Trump ni­mit­täi­si jo tilalle kon­ser­va­tii­vin

16.07.2020 12:20
Tilaajille