Ville Skinnari
Viimeisin tunti
Meri-Lapin teollisuutta arvostava ministeri Ville Skinnari uskoo, että Kemin infrahankkeiden tukemiseksi löytyy ratkaisu

Me­ri-La­pin teol­li­suut­ta ar­vos­ta­va mi­nis­te­ri Ville Skin­na­ri uskoo, että Kemin inf­ra­hank­kei­den tu­ke­mi­sek­si löytyy rat­kai­su

08:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Sähkölentokoneet voivat pelastaa maakuntien kentät – Ulkomaankauppaministeri Skinnarin mukaan koneet liikenteessä ehkä jo vuonna 2025

Säh­kö­len­to­ko­neet voivat pe­las­taa maa­kun­tien kentät – Ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri Skin­na­rin mukaan koneet lii­ken­tees­sä ehkä jo vuonna 2025

14.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Suomi tukee kehittyvien maiden verotuskykyä Afrikassa – "Maat menettävät joka vuosi enemmän verotuloja kuin saavat kehitysapua"

Suomi tukee ke­hit­ty­vien maiden ve­ro­tus­ky­kyä Af­ri­kas­sa – "Maat me­net­tä­vät joka vuosi enemmän ve­ro­tu­lo­ja kuin saavat ke­hi­ty­sa­pua"

09.06.2020 11:40 1
Oululaiset vientiyritykset keskeisessä roolissa ministeri Skinnarin strategiassa – "Oulussa on totuttu menestymään ja tuota menestymisen kulttuuria Suomi nyt tarvitsee"

Ou­lu­lai­set vien­ti­yri­tyk­set kes­kei­ses­sä roo­lis­sa mi­nis­te­ri Skin­na­rin stra­te­gias­sa – "Ou­lus­sa on totuttu me­nes­ty­mään ja tuota me­nes­ty­mi­sen kult­tuu­ria Suomi nyt tar­vit­see"

25.05.2020 22:55 1
Tilaajille