Uutinen
Kurkelanrannan uimalaiturin irti olevat tikkaat
Lukijalta

Kur­ke­lan­ran­nan ui­ma­lai­tu­rin irti olevat tikkaat

28.07.2020 13:21 0
Video Valion kaasupurkauksesta Maikkulassa
Lukijalta

Video Valion kaa­su­pur­kauk­ses­ta Maik­ku­las­sa

07.07.2020 23:18 0
Dronevideo: Syöksyvirtaus kaatoi puita laajalta alueelta Sanginjoella
Lukijalta

Dro­ne­vi­deo: Syök­sy­vir­taus kaatoi puita laa­jal­ta alueel­ta San­gin­joel­la

07.07.2020 21:16 0
Raekuuro Jäälissä perjantaina
Lukijalta

Rae­kuu­ro Jää­lis­sä per­jan­tai­na

03.07.2020 14:23 0
Lukijan video: Asuntopalo Puolivälinkankaalla
Lukijalta

Lukijan video: Asun­to­pa­lo Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la

01.07.2020 12:11 0
Sammutustöissä alkuillasta Muhoksella.
Lukijalta

Sam­mu­tus­töis­sä al­ku­il­las­ta Mu­hok­sel­la.

29.06.2020 20:45 0
Myrsky ujelsi Sotkamossa Nuasjärven rannalla
Lukijalta

Myrsky ujelsi Sot­ka­mos­sa Nuas­jär­ven ran­nal­la

26.06.2020 15:14 0
Sudet uivat Siikajoen yli  juhannuspäivänä keskellä päivää lukijan videossa
Lukijalta

Sudet uivat Sii­ka­joen yli ju­han­nus­päi­vä­nä kes­kel­lä päivää lukijan vi­deos­sa

23.06.2020 09:45 0
Kajaanin keskusvarikon tulipalo 15.6.2020
Lukijalta

Ka­jaa­nin kes­kus­va­ri­kon tu­li­pa­lo 15.6.2020

15.06.2020 18:38 0
Lukijan video: Oulun patosillan kasvojen kohotus
Lukijalta

Lukijan video: Oulun pa­to­sil­lan kas­vo­jen kohotus

11.06.2020 14:52 0
Lukijan video: Alakylän koulupalo alkuvaiheessa
Lukijalta

Lukijan video: Ala­ky­län kou­lu­pa­lo al­ku­vai­hees­sa

11.06.2020 10:09 2
Lukijan video: Alakylän koulupalo ennen palokunnan saapumista
Lukijalta

Lukijan video: Ala­ky­län kou­lu­pa­lo ennen pa­lo­kun­nan saa­pu­mis­ta

11.06.2020 10:08 0
Taivalkosken Melontakeskuksessa pauhaavat tulvavedet
Lukijalta

Tai­val­kos­ken Me­lon­ta­kes­kuk­ses­sa pau­haa­vat tul­va­ve­det

26.05.2020 14:22 0
Iijoen tulvaa Pudasjärvellä
Lukijalta

Iijoen tulvaa Pu­das­jär­vel­lä

20.05.2020 09:23 1