Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

USA:n presidentinvaalit 2016
USA:n tiedusteluraportti: Putin pyrki auttamaan Trumpia vaaleissa

USA:n tie­dus­te­lu­ra­port­ti: Putin pyrki aut­ta­maan Trumpia vaa­leis­sa

06.01.2017 23:26 109
72 tuntia aikaa: Yhdysvallat karkottaa venäläisiä vaalihakkeroinnin takia – Venäjä uhkaa kostotoimilla

72 tuntia aikaa: Yh­dys­val­lat kar­kot­taa ve­nä­läi­siä vaa­li­hak­ke­roin­nin takia – Venäjä uhkaa kos­to­toi­mil­la

29.12.2016 21:24 26
CNN: Clinton sai lähes 2,9 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump

CNN: Clinton sai lähes 2,9 mil­joo­naa ääntä enemmän kuin Trump

22.12.2016 02:34 53
Valitsijamiehet äänestivät Trumpin virallisesti presidentiksi

Va­lit­si­ja­mie­het ää­nes­ti­vät Trumpin vi­ral­li­ses­ti pre­si­den­tik­si

20.12.2016 01:15 8
Politico: Lähteiden mukaan Trump valinnut sisäministeriksi entisen erikoisjoukkojen komentajan

Po­li­ti­co: Läh­tei­den mukaan Trump va­lin­nut si­sä­mi­nis­te­rik­si entisen eri­kois­jouk­ko­jen ko­men­ta­jan

14.12.2016 01:31 1
Trump valitsi Tillersonin ulkoministerikseen, öljymiehen läheiset yhteydet Putiniin aiheuttavat huolta

Trump valitsi Til­ler­so­nin ul­ko­mi­nis­te­rik­seen, öl­jy­mie­hen lä­hei­set yh­tey­det Pu­ti­niin ai­heut­ta­vat huolta

13.12.2016 03:13 3
Trump presidentti Niinistölle puhelimessa: Suomalaiset ovat hienoa kansaa

Trump pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­le pu­he­li­mes­sa: Suo­ma­lai­set ovat hienoa kansaa

08.12.2016 16:46 55
Media: Taas kenraalinimitys Trumpin hallintoon

Media: Taas ken­raa­li­ni­mi­tys Trumpin hal­lin­toon

07.12.2016 22:55 1

USA:n vihreät eivät vaa­di­kaan Penn­syl­va­nian äänten tar­kas­tus­las­ken­taa

04.12.2016 05:31 3
Trump vahvistaa valinneensa puolustusministeriksi Mattisin

Trump vah­vis­taa va­lin­neen­sa puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si Mat­ti­sin

02.12.2016 01:25 3

Trump ju­lis­tet­tiin viimein myös Mi­chi­ga­nin voit­ta­jak­si

28.11.2016 22:13 6
Vaalitarkkailijana USA:ssa toiminut Kanerva: Spekulaatiot manipuloinnista erityistarkkailuun

Vaa­li­tark­kai­li­ja­na USA:ssa toi­mi­nut Ka­ner­va: Spe­ku­laa­tiot ma­ni­pu­loin­nis­ta eri­tyis­tark­kai­luun

24.11.2016 15:16 10
Asiantuntijat: Yhdysvaltain vaalitulosta ehkä peukaloitu hakkeroimalla

Asian­tun­ti­jat: Yh­dys­val­tain vaa­li­tu­los­ta ehkä peu­ka­loi­tu hak­ke­roi­mal­la

23.11.2016 12:03 63
Washington Post: Trump muuttaa Valkoiseen taloon ilman perhettään

Wa­shing­ton Post: Trump muuttaa Val­koi­seen taloon ilman per­het­tään

21.11.2016 03:58 4
Clinton astui jälleen julkisuuteen

Clinton astui jälleen jul­ki­suu­teen

17.11.2016 12:35
Independent: Clinton ehkä saamassa pari miljoonaa ääntä Trumpia enemmän

In­de­pen­dent: Clinton ehkä saa­mas­sa pari mil­joo­naa ääntä Trumpia enemmän

13.11.2016 11:09 15
Naton Stoltenberg varoitti Trumpia veneen keinuttamisesta

Naton Stol­ten­berg va­roit­ti Trumpia veneen kei­nut­ta­mi­ses­ta

13.11.2016 05:37 6
Clinton syyttää FBI:n johtajaa vaalitappiostaan

Clinton syyttää FBI:n joh­ta­jaa vaa­li­tap­pios­taan

13.11.2016 01:17 12
Hakaneulasta tuli Trumpin vastaisen protestin symboli

Ha­ka­neu­las­ta tuli Trumpin vas­tai­sen pro­tes­tin symboli

12.11.2016 20:20 33

In­de­pen­dent: Junc­ke­rin mukaan Trumpin valinta voi olla riski USA:n ja Eu­roo­pan suh­teil­le

12.11.2016 03:56 11