Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Turun puukotukset
Turun terrori-iskuun liittyvässä vahingonkorvaushuijauksessa syytteet petoksesta ja törkeästä väärennöksestä

Turun ter­ro­ri-is­kuun liit­ty­väs­sä va­hin­gon­kor­vaus­hui­jauk­ses­sa syyt­teet pe­tok­ses­ta ja tör­keäs­tä vää­ren­nök­ses­tä

24.04.2020 12:12
Näihin toimenpiteisiin Turun terrori-iskusta annetut turvallisuussuositukset johtivat – Osa jäi kokonaan toteutumatta

Näihin toi­men­pi­tei­siin Turun ter­ro­ri-is­kus­ta annetut tur­val­li­suus­suo­si­tuk­set joh­ti­vat – Osa jäi ko­ko­naan to­teu­tu­mat­ta

20.05.2019 13:59 12
Aamulehti: Turun terrori-iskun yllyttäjäksi epäillyn asunnosta löytyi pommiin viittaavaa materiaalia

Aa­mu­leh­ti: Turun ter­ro­ri-is­kun yl­lyt­tä­jäk­si epäil­lyn asun­nos­ta löytyi pommiin viit­taa­vaa ma­te­riaa­lia

08.02.2019 13:58 9
Turun terrori-iskusta tuomittu Abderrahman Bouanane peruutti valituksensa – käräjäoikeuden antama elinkautinen jää voimaan

Turun ter­ro­ri-is­kus­ta tuo­mit­tu Ab­der­rah­man Boua­na­ne pe­ruut­ti va­li­tuk­sen­sa – kä­rä­jä­oi­keu­den antama elin­kau­ti­nen jää voimaan

28.01.2019 13:45 2
Pian on hovioikeuden vuoro päättää, oliko Turun puukotus terrorismia vai ei – Punninta ei silti muuta Abderrahman Bouananen tuomiota

Pian on ho­vi­oi­keu­den vuoro päät­tää, oliko Turun puu­ko­tus ter­ro­ris­mia vai ei – Pun­nin­ta ei silti muuta Ab­der­rah­man Boua­na­nen tuo­mio­ta

11.01.2019 06:00 13
Puolustus valituksessa: Turun terrori-iskusta tuomitun on katsottu virheellisesti myöntäneen terroristisen tarkoituksen – myöntää silti murhat ja murhan yritykset

Puo­lus­tus va­li­tuk­ses­sa: Turun ter­ro­ri-is­kus­ta tuo­mi­tun on kat­sot­tu vir­heel­li­ses­ti myön­tä­neen ter­ro­ris­ti­sen tar­koi­tuk­sen – myöntää silti murhat ja murhan yri­tyk­set

21.09.2018 11:54 1

Yle: Turun ter­ro­ri-is­kun uhria epäil­lään ra­han­ke­räys­ri­kok­ses­ta

20.09.2018 09:58
Turun terrori-iskusta etsintäkuulutettu otti yhteyttä Suomen poliisiin – KRP: "Hän halusi tulla Suomeen ja selvittää asiat"

Turun ter­ro­ri-is­kus­ta et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu otti yh­teyt­tä Suomen po­lii­siin – KRP: "Hän halusi tulla Suomeen ja sel­vit­tää asiat"

06.09.2018 05:00
Turun terrori-iskusta tuomittu valitti hovioikeuteen viime hetkellä

Turun ter­ro­ri-is­kus­ta tuo­mit­tu valitti ho­vi­oi­keu­teen viime het­kel­lä

31.08.2018 16:15 7

Uus­nat­sien mars­sil­la Turun muis­to­päi­vä­nä 300 osal­lis­tu­jaa – poliisi rau­doit­ti vas­ta­mie­len­osoit­ta­jan Turun kaup­pa­to­ril­la

18.08.2018 11:44 13
Terroristin asianajaja ei kavahda murhaajia tai ihmisten paheksuntaa – "Teloitetaanko minut nyt?" kysyi puukottaja häneltä teho-osastolla

Ter­ro­ris­tin asian­aja­ja ei kavahda mur­haa­jia tai ih­mis­ten pa­hek­sun­taa – "Te­loi­te­taan­ko minut nyt?" kysyi puu­kot­ta­ja häneltä te­ho-osas­tol­la

14.07.2018 08:00
Tilaajille
Turun puukottaja valittaa tuomiostaan hoviin – Puolustusasianajaja: Kyse on terrorismin määrittelystä oikeuskäytännössä

Turun puu­kot­ta­ja va­lit­taa tuo­mios­taan hoviin – Puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja: Kyse on ter­ro­ris­min mää­rit­te­lys­tä oi­keus­käy­tän­nös­sä

19.06.2018 18:31 3

Turun puu­kot­ta­jan puo­lus­tus: To­den­nä­köi­ses­ti va­li­tam­me tuo­mios­ta

19.06.2018 16:49
Atte Kaleva: Puukotusiskutuomio osoitti lain toimivan – radikalisoitumisen ehkäisemiseen saatava muslimiyhteisöt mukaan

Atte Kaleva: Puu­ko­tus­is­ku­tuo­mio osoitti lain toi­mi­van – ra­di­ka­li­soi­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­seen saatava mus­li­mi­yh­tei­söt mukaan

15.06.2018 20:10 16
Valtakunnansyyttäjä: Tuomio olisi ollut sama, vaikka Isisin sotilaaksi julistautunut Bouanane ei olisi sanonut sanaakaan

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä: Tuomio olisi ollut sama, vaikka Isisin so­ti­laak­si ju­lis­tau­tu­nut Boua­na­ne ei olisi sanonut sa­naa­kaan

15.06.2018 18:33 1
Turun puukotuksista tuomitulle lankeaa maksettavaksi valtavat korvaukset – summa nousee satoihin tuhansiin euroihin

Turun puu­ko­tuk­sis­ta tuo­mi­tul­le lankeaa mak­set­ta­vak­si val­ta­vat kor­vauk­set – summa nousee sa­toi­hin tu­han­siin eu­roi­hin

15.06.2018 17:04 7
Bouanane ei osoittanut tunteita kuullessaan tuomiosta – valituksesta päätös ensi viikolla

Boua­na­ne ei osoit­ta­nut tun­tei­ta kuul­les­saan tuo­mios­ta – va­li­tuk­ses­ta päätös ensi vii­kol­la

15.06.2018 16:29
Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen: Turun puukottaja tuomio on odotuksen mukainen – "On ihan selvää, että kyse on ollut murhasta"

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri Matti Tol­va­nen: Turun puu­kot­ta­ja tuomio on odo­tuk­sen mu­kai­nen – "On ihan selvää, että kyse on ollut mur­has­ta"

15.06.2018 13:49 1
Turun puukkoiskusta tuomio terroriteoista – tekijälle elinkautista, näin oikeus perustelee tuomiota

Turun puuk­ko­is­kus­ta tuomio ter­ro­ri­teois­ta – te­ki­jäl­le elin­kau­tis­ta, näin oikeus pe­rus­te­lee tuo­mio­ta

15.06.2018 13:08 60
Käräjäoikeus antaa tuomionsa Turun joukkopuukotuksesta tänään – oliko kyseessä terrori-isku vai ei?

Kä­rä­jä­oi­keus antaa tuo­mion­sa Turun jouk­ko­puu­ko­tuk­ses­ta tänään – oliko ky­sees­sä ter­ro­ri-is­ku vai ei?

15.06.2018 05:00 3