Tiedekeskus
Tietomaan avautuminen on vaarassa siirtyä – tiedekeskuksessa odotellaan aluehallintoviraston tarkennuksia

Tie­to­maan avau­tu­mi­nen on vaa­ras­sa siirtyä – tie­de­kes­kuk­ses­sa odo­tel­laan alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tar­ken­nuk­sia

12.05.2020 17:12 1