Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Polttoaine: Die­se­lin hinta painui Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron

TEM
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Kotitalouskin voi käyttää palkkatukea vaikka lähisukulaisen palkkaamiseen – utajärveläinen Aappo Juntunen muisti kyläseuran käyttämän palkkatuen, kun vaimon terveys alkoi vaatia jatkuvaa hoitoa

Ko­ti­ta­lous­kin voi käyttää palk­ka­tu­kea vaikka lä­hi­su­ku­lai­sen palk­kaa­mi­seen – uta­jär­ve­läi­nen Aappo Jun­tu­nen muisti ky­lä­seu­ran käyt­tä­män palk­ka­tuen, kun vaimon terveys alkoi vaatia jat­ku­vaa hoitoa

23.03.2021 06:00 1
Tilaajille
Kotimaista omistajuutta koetetaan vahvistaa – Juha Sipilän johtamalta työryhmältä odotetaan rohkeita esityksiä helmikuussa

Ko­ti­mais­ta omis­ta­juut­ta koe­te­taan vah­vis­taa – Juha Sipilän joh­ta­mal­ta työ­ryh­mäl­tä odo­te­taan roh­kei­ta esi­tyk­siä hel­mi­kuus­sa

09.11.2020 21:28 5
Tilaajille
Yksinyrittäjätuista jää käyttämättä yli puolet – Oulussa jakamatta 4,2 miljoonaa euroa

Yk­sin­yrit­tä­jä­tuis­ta jää käyt­tä­mät­tä yli puolet – Oulussa ja­ka­mat­ta 4,2 mil­joo­naa euroa

09.10.2020 16:10
EU-tukien perusteet vaakalaudalla työ- ja elinkeinoministeriössä – Itä- ja Pohjois-Suomen EU-tukiin mahdollisesti tulossa jopa 15 prosentin vähennys

EU-tu­kien pe­rus­teet vaa­ka­lau­dal­la työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riös­sä – Itä- ja Poh­jois-Suo­men EU-tu­kiin mah­dol­li­ses­ti tulossa jopa 15 pro­sen­tin vä­hen­nys

22.08.2020 06:00 1
Tilaajille