Sport Oulu
Hiihdosta monia terveysvaikutuksia – hiihtovalmentaja kertoo miten hiihto vaikuttaa terveyteen
Mainos Sport Oulu

Hiih­dos­ta monia ter­veys­vai­ku­tuk­sia – hiih­to­val­men­ta­ja kertoo miten hiihto vai­kut­taa ter­vey­teen

28.01.2021 06:00
Kuntotestillä ja valmennuksella oikaistaan vääriä käsityksiä – hapenottokykyä paremmaksi kävelemällä ja kuntoilijasta Suomen mestariksi
Mainos Sport Oulu

Kun­to­tes­til­lä ja val­men­nuk­sel­la oi­kais­taan vääriä kä­si­tyk­siä – ha­pen­ot­to­ky­kyä pa­rem­mak­si kä­ve­le­mäl­lä ja kun­toi­li­jas­ta Suomen mes­ta­rik­si

08.09.2020 08:00