Sport Oulu
Kuntotestillä ja valmennuksella oikaistaan vääriä käsityksiä – hapenottokykyä paremmaksi kävelemällä ja kuntoilijasta Suomen mestariksi
Mainos Sport Oulu

Kun­to­tes­til­lä ja val­men­nuk­sel­la oi­kais­taan vääriä kä­si­tyk­siä – ha­pen­ot­to­ky­kyä pa­rem­mak­si kä­ve­le­mäl­lä ja kun­toi­li­jas­ta Suomen mes­ta­rik­si

08.09.2020 08:00