Seri-tukikeskus
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukikeskus tarjoaa Oulussa apua vuorokauden ympäri – yöllä apua voi kuitenkin joutua odottamaan

Sek­suaa­lis­ta vä­ki­val­taa koh­dan­nei­den tu­ki­kes­kus tarjoaa Oulussa apua vuo­ro­kau­den ympäri – yöllä apua voi kui­ten­kin joutua odot­ta­maan

20.11.2020 17:00
Tilaajille