Pääkirjoitus: Tark­kaa­vai­suus her­paan­tui – valtio luotti For­tu­min osaa­mi­seen so­keas­ti

Kaleva Mün­che­nissä: Samuel Purola myönsi, ettei ollut par­haas­sa iskussa EM-vä­li­eräs­sä – "Ka­le­van kisojen jälkeen on ollut vähän takki tyhjä"

Ruskon Betoni
Fennovoiman päätös hylätä Rosatomin ydinvoimala vaikuttaa Pyhäjoen alueen rakentamiseen – oululaisyhtiöiden mukaan vaikutukset ovat niille pieniä

Fen­no­voi­man päätös hylätä Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la vai­kut­taa Py­hä­joen alueen ra­ken­ta­mi­seen – ou­lu­lai­syh­tiöi­den mukaan vai­ku­tuk­set ovat niille pieniä

02.05.2022 20:04 11
Tilaajille
Ruskon Betoni yhteistyöhön kotimaisen Hiilinielurekisterin kanssa – ”Haluamme toimia edelläkävijänä avoimen ja läpinäkyvän ilmastotyön saralla.”
Mainos Ruskon Betoni

Ruskon Betoni yh­teis­työ­hön ko­ti­mai­sen Hii­li­nie­lu­re­kis­te­rin kanssa – ”Ha­luam­me toimia edel­lä­kä­vi­jä­nä avoimen ja lä­pi­nä­ky­vän il­mas­to­työn sa­ral­la.”

01.10.2021 06:00
Betonimiesten taakka keveni – oululainen Ruskon Betoni myi Pyhäjoen ydinvoimala-alueella uinuneet betoniasemansa venäläiselle pääurakoitsijalle

Be­to­ni­mies­ten taakka keveni – ou­lu­lai­nen Ruskon Betoni myi Py­hä­joen ydin­voi­ma­la-alueel­la ui­nu­neet be­to­nia­se­man­sa ve­nä­läi­sel­le pääu­ra­koit­si­jal­le

14.09.2021 06:00 16
Tilaajille