Rokotekattavuus
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­ja­ke­lua syytä perata – ro­ko­te­kat­ta­vuu­den pitäisi kaiken järjen mukaan olla kaik­kial­la suun­nil­leen sa­man­lai­nen

13.04.2021 20:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jär­jes­tys­tä ei syytä muuttaa – po­li­ti­soi­tu­va ro­ko­te­kes­kus­te­lu uhkaa nostaa alueet toi­siaan vastaan

22.03.2021 20:00 26
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ko­ro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan – "Jos jäämme jälkeen ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa, se tuntuu epäoi­keu­den­mu­kai­sel­ta"

19.03.2021 18:25 40
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko ko­ro­na­piik­kiä turha pelätä? – Miten uuteen ro­kot­tee­seen pitäisi suh­tau­tua?

13.12.2020 08:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus

Rokote pe­las­taa, mutta ei vielä – jo pelkkä tieto pian saa­ta­vas­ta ro­kot­tees­ta auttaa kes­tä­mään ra­joi­tuk­sia

04.12.2020 20:00 3
Tilaajille