Rankinglista
Lukijalta Mielipide Pekka Kess

Oulun yli­opis­tos­sa on aloja, joissa tehdään kan­sain­vä­li­ses­ti kor­kea­ta­sois­ta aka­tee­mis­ta työtä – tämä ei kui­ten­kaan ole le­vin­nyt riit­tä­vän laa­jal­le yli­opis­tos­sa

09.04.2021 09:30 16
Tilaajille
Rankingjärjestelmä on jatkossa entistä merkittävämpi osa yleisurheilua, sillä se vaikuttaa arvokisoihin selviytymiseen – Mistä siinä on oikein kysymys?

Ran­king­jär­jes­tel­mä on jat­kos­sa entistä mer­kit­tä­väm­pi osa ylei­sur­hei­lua, sillä se vai­kut­taa ar­vo­ki­soi­hin sel­viy­ty­mi­seen – Mistä siinä on oikein ky­sy­mys?

07.04.2021 18:55
Tilaajille