Pommit ja räjähdykset
Kuukausi
KRP Tornion räjähdyksestä: "Tutkinta tulee olemaan pitkäkestoinen"

KRP Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä: "Tut­kin­ta tulee olemaan pit­kä­kes­toi­nen"

06.08.2020 18:59 0
Keskusrikospoliisi tutkii Tornion räjähdystä – yksityishenkilöitä pyydetään tarkastamaan omista valvontakameroistaan lähistöllä liikkuneita henkilöitä

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si tutkii Tornion rä­jäh­dys­tä – yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä pyy­de­tään tar­kas­ta­maan omista val­von­ta­ka­me­rois­taan lä­his­töl­lä liik­ku­nei­ta hen­ki­löi­tä

06.08.2020 15:16 0
Poliisi pyytää useaa Tornion räjähdyksen lähistöllä liikkunutta henkilöä ilmoittautumaan lisätietojen antamista varten

Poliisi pyytää useaa Tornion rä­jäh­dyk­sen lä­his­töl­lä liik­ku­nut­ta hen­ki­löä il­moit­tau­tu­maan li­sä­tie­to­jen an­ta­mis­ta varten

04.08.2020 21:41 0
Rajavartiolaitoksen käytössä olleen auton alle laitettu pommi räjähti yöllä Tornion Putaan kaupunginosassa – poliisi pyytää havaintoja

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen käy­tös­sä olleen auton alle lai­tet­tu pommi räjähti yöllä Tornion Putaan kau­pun­gin­osas­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

04.08.2020 11:47
Espoon Mäkkylän räjähdyksen esitutkinta valmistui: Kun poliisi raotti asunnon ovea, ilotulitteista rakennettu pommi laukesi

Espoon Mäk­ky­län rä­jäh­dyk­sen esi­tut­kin­ta val­mis­tui: Kun poliisi raotti asunnon ovea, ilo­tu­lit­teis­ta ra­ken­net­tu pommi laukesi

01.08.2020 11:46 0
Vanhemmat
Lähes 40 ihmistä kuoli iskuissa Afganistanissa – Sairaalaiskussa kuoli lapsia, äitejä ja hoitajia

Lähes 40 ihmistä kuoli is­kuis­sa Af­ga­nis­ta­nis­sa – Sai­raa­la­is­kus­sa kuoli lapsia, äitejä ja hoi­ta­jia

13.05.2020 11:51 0