Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääomasijoitukset
Pörssikandidaatteja on nyt vino pino: Pääomasijoittajat nostavat lähivuosille kymmeniä listautumisehdokkaita kohdeyrityksistään

Pörs­si­kan­di­daat­te­ja on nyt vino pino: Pää­oma­si­joit­ta­jat nos­ta­vat lä­hi­vuo­sil­le kym­me­niä lis­tau­tu­mis­eh­dok­kai­ta koh­de­yri­tyk­sis­tään

31.08.2022 08:45
Tilaajille
Tähtäimessä jopa sata miljoonaa – Oululainen Butterfly Ventures on kerännyt uuteen aloittavien yritysten siemenrahastoon jo liki 50 miljoonaa euroa

Täh­täi­mes­sä jopa sata mil­joo­naa – Ou­lu­lai­nen But­terf­ly Ven­tu­res on ke­rän­nyt uuteen aloit­ta­vien yri­tys­ten sie­men­ra­has­toon jo liki 50 mil­joo­naa euroa

31.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulussa toimiva Brightplus Oy saa pääomasijoittajilta kasvurahaa liki neljä miljoonaa euroa

Oulussa toimiva Brightp­lus Oy saa pää­oma­si­joit­ta­jil­ta kas­vu­ra­haa liki neljä mil­joo­naa euroa

01.12.2021 08:00
Tilaajille
Oululainen TactoTek sai 22 miljoonaa euroa – kaivattu lisärahoitus aiotaan käyttää kasvuun ja tuotekehitykseen

Ou­lu­lai­nen Tac­to­Tek sai 22 mil­joo­naa euroa – kai­vat­tu li­sä­ra­hoi­tus aiotaan käyttää kasvuun ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen

21.09.2021 03:00 8
Tilaajille
Oulun seudulle 30 miljoonaa riskirahaa vuonna 2020 - Startupeille liki puoli miljardia suomalaisilta ja ulkomaalaisilta pääomasijoittajilta

Oulun seu­dul­le 30 mil­joo­naa ris­ki­ra­haa vuonna 2020 - Star­tu­peil­le liki puoli mil­jar­dia suo­ma­lai­sil­ta ja ul­ko­maa­laisil­ta pää­oma­si­joit­ta­jil­ta

28.05.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Kamrock sai leveämmät hartiat – Pääomasijoittajan mukaantulo vauhdittaa nuoren kiviainesfirman lupaavaa kasvua, tänä vuonna uusia työntekijöitä palkattu jo parikymmentä

Kem­pe­le­läi­nen Kamrock sai le­veäm­mät hartiat – Pää­oma­si­joit­ta­jan mu­kaan­tu­lo vauh­dit­taa nuoren ki­vi­ai­nes­fir­man lu­paa­vaa kasvua, tänä vuonna uusia työn­te­ki­jöi­tä pal­kat­tu jo pa­ri­kym­men­tä

29.12.2020 12:50
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on kerännyt vuodesta 2015 toiseksi eniten pääomasijoituksia Uudenmaan jälkeen – oululainen 9Solutions käyttää pääomasijoituksen kansainvälistymiseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on ke­rän­nyt vuo­des­ta 2015 toi­sek­si eniten pää­oma­si­joi­tuk­sia Uu­den­maan jälkeen – ou­lu­lai­nen 9So­lu­tions käyttää pää­oma­si­joi­tuk­sen kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen

16.11.2020 06:00
Tilaajille