Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Oulun Keskuspesula

OYSissa työ­vaat­teet vähissä – Kes­kus­pe­su­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Va­li­tet­ta­vas­ti on ollut arkea, että to­del­li­sia krii­si­päi­viä on vähän väliä"

22.01.2021 17:00 11
Tilaajille

Oulun Kes­kus­pe­su­lan uudessa toi­mi­pai­kas­sa Rus­kos­sa pestään yli 3 mil­joo­na kiloa teks­tii­le­jä vuo­des­sa – "Meidän tärkein tehtävä on ni­tis­tää mik­ro­bit"

22.12.2020 18:42 3
Tilaajille