Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Otso Gold Oy
Raahen kultakaivoksen omistajalta Otso Goldilta vaaditaan kaivoslain mukaista vakuutta, jotta asiat hoituisivat oikein kaivostoiminnan loputtua

Raahen kul­ta­kai­vok­sen omis­ta­jal­ta Otso Gol­dil­ta vaa­di­taan kai­vos­lain mu­kais­ta va­kuut­ta, jotta asiat hoi­tui­si­vat oikein kai­vos­toi­min­nan lo­put­tua

27.03.2022 16:28 5
Tilaajille
Raahen kultakaivoksen yrityssaneerauksen asianajaja: "Ei todellakaan ole tarkoitus konkurssiin mennä"

Raahen kul­ta­kai­vok­sen yri­tys­sa­nee­rauk­sen asia­na­ja­ja: "Ei to­del­la­kaan ole tar­koi­tus kon­kurs­siin mennä"

23.03.2022 11:31 6
Tilaajille
Kavallusepäily kaatui ja entinen toimitusjohtaja Wesson vapautettiin, mutta rikostutkinta jatkuu – katso hengästyttävä lista Raahessa toimivan Otso Goldin velkojista

Ka­val­lus­epäi­ly kaatui ja entinen toi­mi­tus­joh­ta­ja Wesson va­pau­tet­tiin, mutta ri­kos­tut­kin­ta jatkuu – katso hen­gäs­tyt­tä­vä lista Raa­hes­sa toi­mi­van Otso Goldin vel­ko­jis­ta

17.12.2021 15:04 6
Tilaajille
Otso Goldille jäi paljon siivottavaa – "On ilmeistä, että he eivät ole viime kuukausina paljastaneet hallitukselle olennaisia talousasioita"

Otso Gol­dil­le jäi paljon sii­vot­ta­vaa – "On il­meis­tä, että he eivät ole viime kuu­kau­si­na pal­jas­ta­neet hal­li­tuk­sel­le olen­nai­sia ta­lou­sa­sioi­ta"

10.12.2021 07:30 9
Tilaajille
Otso Gold sai pyytämänsä perintä- ja ulosmittauskiellot – yhtiö hakee saneerausmenettelyyn myös Ruotsissa ja Kanadassa

Otso Gold sai pyy­tä­män­sä pe­rin­tä- ja ulos­mit­taus­kiel­lot – yhtiö hakee sa­nee­raus­me­net­te­lyyn myös Ruot­sis­sa ja Ka­na­das­sa

09.12.2021 13:57 1
Tilaajille
Raahen kultakaivoksen omistavassa Otso Goldissa epäillään törkeitä rikoksia – käräjäoikeus vangitsi yhtiön entisen toimitusjohtajan

Raahen kul­ta­kai­vok­sen omis­ta­vas­sa Otso Gol­dis­sa epäil­lään tör­kei­tä ri­kok­sia – kä­rä­jä­oi­keus van­git­si yhtiön entisen toi­mi­tus­joh­ta­jan

07.12.2021 15:12 12
Tilaajille
Raahen kultakaivoksella juhlittiin uudelleenavaamista – katso videolta, millaiseen jysäykseen Laivan kaivoksen avajaiset päättyivät

Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la juh­lit­tiin uu­del­leen­avaa­mis­ta – katso vi­deol­ta, mil­lai­seen jy­säyk­seen Laivan kai­vok­sen ava­jai­set päät­tyi­vät

04.11.2021 18:15 11
Tilaajille
Otso Gold päivitti tavoitettaan: Raahen kultakaivoksella tähtäin nyt ensi keväässä – "Yrityksen tervehdyttäminen on vienyt aikaa"

Otso Gold päi­vit­ti ta­voi­tet­taan: Raahen kul­ta­kai­vok­sel­la tähtäin nyt ensi ke­vääs­sä – "Y­ri­tyk­sen ter­veh­dyt­tä­mi­nen on vienyt aikaa"

12.08.2020 15:46
Tilaajille