OLS
Kuukausi
Tutun miehen komennossa – Timo Tiusasen paluu OLS:n jääpallojoukkueen peräsimeen oli tappiosta huolimatta lupaava: "Pojat oppivat parhaiten pelaavalla taktiikalla"

Tutun miehen ko­men­nos­sa – Timo Tiu­sa­sen paluu OLS:n jää­pal­lo­jouk­kueen pe­rä­si­meen oli tap­pios­ta huo­li­mat­ta lu­paa­va: "Pojat oppivat par­hai­ten pe­laa­val­la tak­tii­kal­la"

21.11.2020 20:57 0
Tilaajille
Kapteeni Pertti Virtanen on OLS:n maalilla paljon vartijana – "Nuoret pojat ovat näyttäneet, että he ovat valmiita vastaamaan haasteisiin"

Kap­tee­ni Pertti Vir­ta­nen on OLS:n maa­lil­la paljon var­ti­ja­na – "Nuoret pojat ovat näyt­tä­neet, että he ovat val­mii­ta vas­taa­maan haas­tei­siin"

20.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Dirlandaa hiipui loppua kohti – edes neljän maalin johtoasema ei riittänyt OLS:lle salibandyliigassa, kun LASB sai koneensa käyntiin

Dir­lan­daa hiipui loppua kohti – edes neljän maalin joh­to­ase­ma ei riit­tä­nyt OLS:lle sa­li­ban­dy­lii­gas­sa, kun LASB sai ko­neen­sa käyn­tiin

15.11.2020 22:12 0
Tilaajille
Matias Tiiran komennossa kotivoittoon – sarjajumbon kellistänyt OLS aukaisi viidennellä yrittämällään kotivoittotilinsä

Matias Tiiran ko­men­nos­sa ko­ti­voit­toon – sar­ja­jum­bon kel­lis­tä­nyt OLS aukaisi vii­den­nel­lä yrit­tä­mäl­lään ko­ti­voit­to­ti­lin­sä

07.11.2020 18:35 0
Tilaajille
Indians puhalsi lunta OLS:n tupaan – "Taso heittelehtii huipulta pohjalle"

Indians puhalsi lunta OLS:n tupaan – "Taso heit­te­leh­tii hui­pul­ta poh­jal­le"

25.10.2020 21:22 0
Tilaajille
Keltaisen värinen pistejako – Kakkosen paikallispelissä asemiaan vankistellut OLS romutti käytännössä JS Herculesin nousuhaaveet, katso tallenne ja kuvia ottelusta

Kel­tai­sen värinen pis­te­ja­ko – Kak­ko­sen pai­kal­lis­pe­lis­sä ase­miaan van­kis­tel­lut OLS romutti käy­tän­nös­sä JS Her­cu­le­sin nou­su­haa­veet, katso tal­len­ne ja kuvia ot­te­lus­ta

25.10.2020 18:16 0
Tilaajille
Kaleva Live: Herculeksen nousuhaaveille kova kolaus, OLS pakotti tasapeliin – katso tallenne ottelusta

Kaleva Live: Her­cu­lek­sen nou­su­haa­veil­le kova kolaus, OLS pakotti ta­sa­pe­liin – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

25.10.2020 13:30 0
Tilaajille
Kauden viimeisessä paikallisottelussa riittää panosta, OLS taistelee sarjapaikastaan, Hercules noususta Ykköseen – Kaleva näyttää ottelun suorana

Kauden vii­mei­ses­sä pai­kal­lis­ot­te­lus­sa riittää pa­nos­ta, OLS tais­te­lee sar­ja­pai­kas­taan, Her­cu­les nou­sus­ta Yk­kö­seen – Kaleva näyttää ottelun suorana

25.10.2020 09:30 0
Vanhemmat
Odotettu paluumuuttaja – OLS:aan maalinteon taitoa tuova Juho Sorri, 23, on kokenut urallaan salibandyliigan finaalien huuman, mutta taistellut myös ylikunnon ilkeitä oireita vastaan

Odo­tet­tu pa­luu­muut­ta­ja – OLS:aan maa­lin­teon taitoa tuova Juho Sorri, 23, on kokenut ural­laan sa­li­ban­dy­lii­gan fi­naa­lien huuman, mutta tais­tel­lut myös yli­kun­non ilkeitä oireita vastaan

09.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Kaleva Live: OLS voittoon jämäkällä esityksellä – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: OLS voit­toon jä­mä­käl­lä esi­tyk­sel­lä – katso ottelu tal­len­tee­na

27.09.2020 14:30 0
Tilaajille
OLS isännöi kauden toiseksi viimeisessä kotiottelussaan GBK:ta – Kaleva näyttää ottelun suorana tilaajilleen

OLS isännöi kauden toi­sek­si vii­mei­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­saan GBK:ta – Kaleva näyttää ottelun suorana ti­laa­jil­leen

27.09.2020 11:00 1
AC Oulun ja OLS:n yhteistyö syvenee: "Tämä on todella merkittävä sopimus Oulun alueen pelaajatuotannon kannalta"

AC Oulun ja OLS:n yh­teis­työ sy­ve­nee: "Tämä on todella mer­kit­tä­vä sopimus Oulun alueen pe­laa­ja­tuo­tan­non kan­nal­ta"

28.07.2020 09:26 12
AC Oulun ja OLS:n puuhaaman jalkapallohallin rakennustyöt aloitettiin Heinäpäässä alkuviikosta – "Tämä ei saa olla viimeinen olosuhdeteko, yksi virstanpylväs on saavutettu"

AC Oulun ja OLS:n puu­haa­man jal­ka­pal­lo­hal­lin ra­ken­nus­työt aloi­tet­tiin Hei­nä­pääs­sä al­ku­vii­kos­ta – "Tämä ei saa olla vii­mei­nen olo­suh­de­te­ko, yksi virs­tan­pyl­väs on saa­vu­tet­tu"

22.07.2020 18:00 2
Tilaajille
Takavuosien mestarivalmentaja Timo Tiusanen palaa OLS:n peräsimeen – "Nuorten pelaajien sisäänajo edustusjoukkueeseen ja huoli tulevaisuudesta vetivät mukaan"

Ta­ka­vuo­sien mes­ta­ri­val­men­ta­ja Timo Tiu­sa­nen palaa OLS:n pe­rä­si­meen – "Nuor­ten pe­laa­jien si­sään­ajo edus­tus­jouk­kuee­seen ja huoli tu­le­vai­suu­des­ta vetivät mukaan"

26.06.2020 19:52 0
OLS:n monivuotinen luottopelaaja Antti Nieminen lopettaa pääsarjauransa toistaiseksi – "Isoin ikävä jää sitä, että on päässyt touhuamaan hyvien tyyppien kanssa päivittäin"

OLS:n mo­ni­vuo­ti­nen luot­to­pe­laa­ja Antti Nie­mi­nen lo­pet­taa pää­sar­ja­uran­sa tois­tai­sek­si – "Isoin ikävä jää sitä, että on päässyt tou­hua­maan hyvien tyyp­pien kanssa päi­vit­täin"

26.06.2020 17:16 0
Kakkosessa nautitaan derbyhuumasta – Tarjolla ekstramäärä paikallisotteluita

Kak­ko­ses­sa nau­ti­taan der­by­huu­mas­ta – Tar­jol­la ekst­ra­mää­rä pai­kal­lis­ot­te­lui­ta

11.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Veikko Torkkeli oli Kärppien kultaisen kevään kapellimestari – rakkaus urheiluun on säilynyt koko 70-vuotisen elämän ajan

Veikko Tork­ke­li oli Kärp­pien kul­tai­sen kevään ka­pel­li­mes­ta­ri – rakkaus ur­hei­luun on säi­ly­nyt koko 70-vuo­ti­sen elämän ajan

07.06.2020 19:36 3
Tilaajille