Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Neuleet
Kun inho muuttuu rakkaudeksi: alakoulun ”käsityötrauma” ei estänyt Annika Konttaniemeä toteuttamasta upeaa neulontakirjaa

Kun inho muuttuu rak­kau­dek­si: ala­kou­lun ”kä­si­työt­rau­ma” ei estänyt Annika Kont­ta­nie­meä to­teut­ta­mas­ta upeaa neu­lon­ta­kir­jaa

04.02.2023 17:08
Tilaajille
Oululainen Maria Perätalo huolestui Paska kaupunni -graffitin mahdollisesta katoamisesta ja päätti suunnitella siitä neuleen – "Töihin en ole sitä tohtinut laittaa"

Ou­lu­lai­nen Maria Pe­rä­ta­lo huo­les­tui Paska kau­pun­ni -g­raf­fi­tin mah­dol­li­ses­ta ka­toa­mi­ses­ta ja päätti suun­ni­tel­la siitä neuleen – "Töihin en ole sitä toh­ti­nut lait­taa"

08.10.2022 15:00 7
Tilaajille
Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

Kun mies pyysi pipoa, tai­val­kos­ke­lai­nen Ronja Ha­ka­leh­to, 30, ei aa­vis­ta­nut­kaan, että reilun kym­me­nen vuoden päästä hän suun­nit­te­li­si kan­sain­vä­li­sil­le neu­le­leh­dil­le

06.08.2022 09:00 3
Tilaajille
Oululainen 14-vuotias Alina Pöyhtäri teki äidilleen tikkurin – neulomisen hän aloitti viidennellä luokalla ja olikin pian neuvomassa tekniikoita koulun käsityötunnilla

Ou­lu­lai­nen 14-vuo­tias Alina Pöyh­tä­ri teki äi­dil­leen tik­ku­rin – neu­lo­mi­sen hän aloitti vii­den­nel­lä luo­kal­la ja olikin pian neu­vo­mas­sa tek­nii­koi­ta koulun kä­si­työ­tun­nil­la

12.11.2021 12:13 4
Tilaajille