Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Muraalitaide
Taidetta vain parin kuukauden iloksi – On ihan hyvä, ettei kaikki säily ikuisesti, sanoo oululainen Don Poro alias Oskari Tuohimaa

Tai­det­ta vain parin kuu­kau­den iloksi – On ihan hyvä, ettei kaikki säily ikui­ses­ti, sanoo ou­lu­lai­nen Don Poro alias Oskari Tuo­hi­maa

03.08.2023 06:30
Tilaajille
Äänestä, mihin Oulun lähiöstä maalataan seuraava muraali – sisuuntuiko Tuira viime syksyn kakkossijasta?

Ää­nes­tä, mihin Oulun lä­hiös­tä maa­la­taan seu­raa­va muraali – si­suun­tui­ko Tuira viime syksyn kak­kos­si­jas­ta?

09.06.2023 15:39 4
Rajakylän muraaliseinällä suunnataan kohti uutta – oululaisnuoret puolestaan luovat omat kuvansa liikkuvaksi palapeliksi työmaa-aitoihin

Ra­ja­ky­län mu­raa­li­sei­näl­lä suun­na­taan kohti uutta – ou­lu­lais­nuo­ret puo­les­taan luovat omat kuvansa liik­ku­vak­si pa­la­pe­lik­si työ­maa-ai­toi­hin

22.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Hyvästi harmaus – Oulussa tehdään töhryistä taidetta ja tyhjästä kaunista!
Mainos BusinessOulu

Hyvästi harmaus – Oulussa tehdään töh­ryis­tä tai­det­ta ja tyh­jäs­tä kau­nis­ta!

22.03.2022 06:00
Oulun Asemantorni-kerrostalon huipulle tehdyn valtavan töherryksen päälle maalattiin värikäs muraali

Oulun Ase­man­tor­ni-ker­ros­ta­lon hui­pul­le tehdyn val­ta­van tö­her­ryk­sen päälle maa­lat­tiin värikäs muraali

21.03.2022 17:53 16
Tilaajille
Kuivasjärvellä omakotitalon ulkoseinään maalattu muraali herättää ihastusta ohikulkijoissa – "Tämä on tehty ihmisille iloksi ja virkistykseksi"

Kui­vas­jär­vel­lä oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­sei­nään maa­lat­tu muraali he­rät­tää ihas­tus­ta ohi­kul­ki­jois­sa – "Tämä on tehty ih­mi­sil­le iloksi ja vir­kis­tyk­sek­si"

24.08.2021 12:00 11
Tilaajille
Lapsena "finnjäveliksi" ilkuttu ruotsinsuomalainen muraalitaiteilija Tony Sjöman oppi jo nuorena olemaan ylpeä pohjoisista juuristaan – toteuttaa nyt Oulun Raattiin yli 120 metrin pituista seinämaalausta

Lapsena "finn­jä­ve­lik­si" ilkuttu ruot­sin­suo­ma­lai­nen mu­raa­li­tai­tei­li­ja Tony Sjöman oppi jo nuorena olemaan ylpeä poh­joi­sis­ta juu­ris­taan – to­teut­taa nyt Oulun Raat­tiin yli 120 metrin pi­tuis­ta sei­nä­maa­laus­ta

02.07.2021 17:00 4
Tilaajille
Pian pohjoiseen suuntaa taiteilijoita tie mustanaan, visioi residenssihankkeen Kai Latvalehto: "Pohjois-Pohjanmaalta päästään maailmalle ja maailma pääsee tänne taiteen ja taiteilijoiden kautta"

Pian poh­joi­seen suuntaa tai­tei­li­joi­ta tie mus­ta­naan, visioi re­si­dens­si­hank­keen Kai Lat­va­leh­to: "Poh­jois-Poh­jan­maal­ta pääs­tään maail­mal­le ja maailma pääsee tänne taiteen ja tai­tei­li­joi­den kautta"

10.03.2021 19:00 1
Tilaajille