Muistelmateos
Arvio: Barack Obamakin kääntää muistelijoille tyypilliseen tapaan asiat itselleen parhain päin, mutta kirjan sivuilta nousee esille myös vilpittömältä vaikuttava itsekritiikki

Arvio: Barack Oba­ma­kin kääntää muis­te­li­joil­le tyy­pil­li­seen tapaan asiat it­sel­leen parhain päin, mutta kirjan si­vuil­ta nousee esille myös vil­pit­tö­mäl­tä vai­kut­ta­va it­se­kri­tiik­ki

10.01.2021 15:00 2
Tilaajille