Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Mieskuoro Huutajat
Maailma muuttuu, mutta mieskuoro Huutajien konsepti pysyy - oululaista huutamista jo 35 vuotta

Maailma muut­tuu, mutta mies­kuo­ro Huu­ta­jien kon­sep­ti pysyy - ou­lu­lais­ta huu­ta­mis­ta jo 35 vuotta

09.11.2022 19:17 6