Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Maskikaupat
Liikemies Onni Sarmasteelle ei syytettä maskikaupoista HVK:n kanssa – "HVK tulee joka tapauksessa vaatimaan Sarmasteelta, tämän yhtiöltä ja liikekumppanilta maksettua kauppasummaa"

Lii­ke­mies Onni Sar­mas­teel­le ei syy­tet­tä mas­ki­kau­pois­ta HVK:n kanssa – "HVK tulee joka ta­pauk­ses­sa vaa­ti­maan Sar­mas­teel­ta, tämän yh­tiöl­tä ja lii­ke­kump­pa­nil­ta mak­set­tua kaup­pa­sum­maa"

19.11.2021 11:39 4
Huoltovarmuuskeskuksen entisille johtajille ei nouse syytteitä maskikaupoista

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen en­ti­sil­le joh­ta­jil­le ei nouse syyt­tei­tä mas­ki­kau­pois­ta

04.11.2021 10:44 6

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen mas­ki­kaup­poi­hin liit­ty­vä ki­ris­tys­tut­kin­ta val­mis­tui – kolmea epäil­lään ri­kok­sis­ta

11.08.2021 15:47
Huoltovarmuuskeskuksen maskikauppojen rikostutkinta valmistui – miljoonilla hankitut hengityssuojaimet eivät soveltuneet sairaalakäyttöön, kahta epäillään törkeästä petoksesta

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen mas­ki­kaup­po­jen ri­kos­tut­kin­ta val­mis­tui – mil­joo­nil­la han­ki­tut hen­gi­tys­suo­jai­met eivät so­vel­tu­neet sai­raa­la­käyt­töön, kahta epäil­lään tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

10.08.2021 13:22 7
Lakkapää sai saneerausvelat maksettua – Korona-aikana liikevaihtoa tuli maskikaupasta

Lak­ka­pää sai sa­nee­raus­ve­lat mak­set­tua – Ko­ro­na-ai­ka­na lii­ke­vaih­toa tuli mas­ki­kau­pas­ta

07.08.2020 08:20
Tilaajille
IL: Tiina Jylhä nosti kolmen miljoonan euron vahingonkorvauskanteen Suomen valtiota vastaan maskikaupoista

IL: Tiina Jylhä nosti kolmen mil­joo­nan euron va­hin­gon­kor­vaus­kan­teen Suomen val­tio­ta vastaan mas­ki­kau­pois­ta

02.07.2020 13:14 1
IS: Huoltovarmuuskeskuksessa tiedettiin Sarmasteen veroveloista, mutta tämän yritykselle maksettiin silti miljoonia

IS: Huol­to­var­muus­kes­kuk­ses­sa tie­det­tiin Sar­mas­teen ve­ro­ve­lois­ta, mutta tämän yri­tyk­sel­le mak­set­tiin silti mil­joo­nia

23.06.2020 08:06
Sarmasteen toimittamien kohumaskien tutkiminen jatkuu, allergiaa aiheuttanut tekijä ei ole selvinnyt – maskit menevät nyt Työterveyslaitoksen testattavaksi

Sar­mas­teen toi­mit­ta­mien ko­hu­mas­kien tut­ki­mi­nen jatkuu, al­ler­giaa ai­heut­ta­nut tekijä ei ole sel­vin­nyt – maskit menevät nyt Työ­ter­veys­lai­tok­sen tes­tat­ta­vak­si

13.05.2020 11:08
Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista uusi rikosepäily - KRP tutkii luottamusaseman väärinkäyttöä

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen mas­ki­kau­pois­ta uusi ri­kos­epäi­ly - KRP tutkii luot­ta­mus­ase­man vää­rin­käyt­töä

12.05.2020 12:16 1