kuntien hankinnat
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Anssi Kujala, Tero Lausala, Juha Marttila

Han­kin­ta­la­ki on mai­net­taan paljon parempi – kun­ta­päät­tä­jäl­le han­kin­nat ovat avain työl­li­syy­den ja elin­voi­man nos­ta­mi­seen

06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Kalle Pyky

Kun­ta­vaa­lit ovat ko­ti­mai­suus­vaa­lit – ko­ti­mai­suus ja lähellä tuot­ta­mi­nen ovat kun­nal­le myös mer­kit­tä­viä ima­go­ky­sy­myk­siä

08.04.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Paatero

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paa­te­ro: Kuntien han­kin­ta­mil­jar­dit vas­tuul­li­sem­paan käyt­töön – han­kin­nat ovat tärkeä ta­lous­po­li­tii­kan työkalu

30.03.2021 07:00 1
Tilaajille