Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paa­te­ro: Kuntien han­kin­ta­mil­jar­dit vas­tuul­li­sem­paan käyt­töön – han­kin­nat ovat tärkeä ta­lous­po­li­tii­kan työkalu

Kuntien eri yksikköjen on arvioitu tekevän vuosittain hankintoja yrityksiltä ja järjestöiltä noin 30 miljardilla eurolla. Summa vastaa lähes puolta kuntien ja valtion yhteenlasketuista vuosittaisista verotuloista.

Euromäärät kertovat, kuinka kytkeytyneitä julkinen ja yksityinen sektori ovat suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Verorahat hyödyttävät yrityksiä paitsi toimintaedellytysten luomisessa myös suoraan liikevaihtona.