Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Koronaeristys
Poliisi on saanut alkuvuoden aikana kolme rikosilmoitusta Kittilässä koronaeristystä rikkoneista henkilöistä – Yksi henkilöistä lähetti väärennetyn testituloksen työnantajalleen

Poliisi on saanut al­ku­vuo­den aikana kolme ri­kos­il­moi­tus­ta Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­eris­tys­tä rik­ko­neis­ta hen­ki­löis­tä – Yksi hen­ki­löis­tä lähetti vää­ren­ne­tyn tes­ti­tu­lok­sen työn­an­ta­jal­leen

30.03.2021 13:26 4
Tilaajille
Professori Tomi Voutilainen: Lakiin perustuvaa opetusta antavalla oppilaitoksella ei ole toimivaltaa ulottaa tenttien etävalvontaa opiskelijan kotiin

Pro­fes­so­ri Tomi Vou­ti­lai­nen: Lakiin pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta an­ta­val­la op­pi­lai­tok­sel­la ei ole toi­mi­val­taa ulottaa tent­tien etä­val­von­taa opis­ke­li­jan kotiin

13.10.2020 13:21 8
Tilaajille
Kun korona sotki suunnitelmat, Camino de Santiagon pyhiinvaellusreitti vaihtui jalkapatikaksi Reisjärveltä Helsinkiin – "Voi olla pitkiäkin matkoja, ettei juurikaan mitään ole tienposkessa"

Kun korona sotki suun­ni­tel­mat, Camino de San­tia­gon py­hiin­vael­lus­reit­ti vaihtui jal­ka­pa­ti­kak­si Reis­jär­vel­tä Hel­sin­kiin – "Voi olla pit­kiä­kin mat­ko­ja, ettei juu­ri­kaan mitään ole tien­pos­kes­sa"

12.06.2020 18:43
Tilaajille
Kaakkurin koulun rehtori: Opetus järjestetään niin, että kaikki lähtevät terveinä kesälomalle – käsiä pestään joka käänteessä

Kaak­ku­rin koulun reh­to­ri: Opetus jär­jes­te­tään niin, että kaikki läh­te­vät ter­vei­nä ke­sä­lo­mal­le – käsiä pestään joka kään­tees­sä

14.05.2020 15:10
Tilaajille