Kodin keittiö
Design-keittiö näyttää hyvältä, mutta toimiiko se käytännössä? – Arkkitehti kehottaa kiinnittämään huomiota ainakin kolmeen toiminnalliseen asiaan

De­sign-keit­tiö näyttää hy­väl­tä, mutta toi­mii­ko se käy­tän­nös­sä? – Ark­ki­teh­ti ke­hot­taa kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta ainakin kolmeen toi­min­nal­li­seen asiaan

08.08.2020 07:30 2
Tilaajille
Siirrä kodin sydän kesäksi ulos ja kokkaa suojassa katon alla – Airaksisten pihakeittiö laajeni lisähuoneeksi

Siirrä kodin sydän kesäksi ulos ja kokkaa suo­jas­sa katon alla – Ai­rak­sis­ten pi­ha­keit­tiö laajeni li­sä­huo­neek­si

11.07.2020 07:00 0
Tilaajille