Kempeleen Kiri
Kaleva tarjoili pesäpalloviihdettä keskelle helmikuuta, KeKi:n naiset kohtasivat harjoitusottelussa farmiseuransa Tyrnävältä – Katso tallenne lauantailta

Kaleva tar­joi­li pe­sä­pal­lo­viih­det­tä kes­kel­le hel­mi­kuu­ta, KeKi:n naiset koh­ta­si­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa far­mi­seu­ran­sa Tyr­nä­väl­tä – Katso tal­len­ne lauan­tail­ta

15.02.2021 12:10 4
Tilaajille
KeKi:n naiset haluavat olla tulevalla kaudella aikaisempaa lyöntivoimaisempi joukkue, harjoitusottelut alkavat lauantaina – Kaleva näyttää hallipelin suorana

KeKi:n naiset ha­lua­vat olla tu­le­val­la kau­del­la ai­kai­sem­paa lyön­ti­voi­mai­sem­pi jouk­kue, har­joi­tus­ot­te­lut alkavat lauan­tai­na – Kaleva näyttää hal­li­pe­lin suorana

12.02.2021 18:00 10
Käräjäoikeus: Kempeleen Kiri joutuu maksamaan ex-pelinjohtajalleen 37300 euroa

Kä­rä­jäoi­keus: Kem­pe­leen Kiri joutuu mak­sa­maan ex-pe­lin­joh­ta­jal­leen 37300 euroa

26.11.2020 14:27 10
Tilaajille
Antti Vihtkarin ja Kempeleen Kirin välinen oikeudenkäynti sai erikoisia käänteitä – ex-pelinjohtaja kiistää syytökset huumausaineiden käytöstä

Antti Viht­ka­rin ja Kem­pe­leen Kirin välinen oi­keu­den­käyn­ti sai eri­koi­sia kään­tei­tä – ex-pe­lin­joh­ta­ja kiistää syy­tök­set huu­maus­ai­nei­den käy­tös­tä

12.11.2020 16:40 10
Tilaajille
Kaleva Liveen nyt myös maksuttomia lähetyksiä, kuntavaalit merkittävässä roolissa – Kevään ohjelmisto on sekoitus urheilua, politiikkaa ja faktatietoa

Kaleva Liveen nyt myös mak­sut­to­mia lä­he­tyk­siä, kun­ta­vaa­lit mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa – Kevään oh­jel­mis­to on se­koi­tus ur­hei­lua, po­li­tiik­kaa ja fak­ta­tie­toa

28.10.2020 10:39 2
Antti Korhonen on KeKille napakympin arvoinen pelaaja, pelinjohtajaksi nimettiin Teemu Körkkö – "Joukkueessa on paljon nopeutta, sitä voi käyttää hyödyksi niin sisällä kuin ulkona"

Antti Kor­ho­nen on KeKille na­pa­kym­pin ar­voi­nen pe­laa­ja, pe­lin­joh­ta­jak­si ni­met­tiin Teemu Körkkö – "Jouk­kuees­sa on paljon no­peut­ta, sitä voi käyttää hyö­dyk­si niin sisällä kuin ulkona"

10.10.2020 19:16 4
Tilaajille
Kempeleen Kiri juhlii tyttöjen Superpesiksen mestaruutta – "Jokainen pystyi tekemään vähän kaikkea"

Kem­pe­leen Kiri juhlii tyt­tö­jen Su­per­pe­sik­sen mes­ta­ruut­ta – "Jo­kai­nen pystyi te­ke­mään vähän kaik­kea"

07.09.2020 20:24 3
Tilaajille
Tappion taustalla myös syitä hymyyn – KeKi:n naisten kausi päättyi, mutta seuran B-tyttöjen kiikarissa on Suomen mestaruus

Tappion taus­tal­la myös syitä hymyyn – KeKi:n naisten kausi päät­tyi, mutta seuran B-tyt­tö­jen kii­ka­ris­sa on Suomen mes­ta­ruus

31.08.2020 21:45
Tilaajille
Kempeleen Kiri kelluu välivedessä
Kolumni Joonas Hentilä

Kem­pe­leen Kiri kelluu vä­li­ve­des­sä

31.08.2020 19:30
Tilaajille
KeKi:n toiveiden tynnyri tyhjeni – Vimpeli kaatui hurmosnousun jälkeen, mutta Superpesiksen pudotuspelipaikka karkasi silti: "Tasaisuus on puuttunut"

KeKi:n toi­vei­den tynnyri tyhjeni – Vimpeli kaatui hur­mos­nou­sun jäl­keen, mutta Su­per­pe­sik­sen pu­do­tus­pe­li­paik­ka karkasi silti: "Ta­sai­suus on puut­tu­nut"

30.08.2020 22:10
Tilaajille
Kotiuttaminen koitui Kempeleen Kirin kohtaloksi – kausi on katkolla jo maanantaina

Ko­tiut­ta­mi­nen koitui Kem­pe­leen Kirin koh­ta­lok­si – kausi on kat­kol­la jo maa­nan­tai­na

28.08.2020 21:59
Tilaajille
Sarkkirannan jykevä isäntä – Kempeleeseen palannut Jussi Korhonen on yksi Superpesiksen parhaista koppareista

Sark­ki­ran­nan jykevä isäntä – Kem­pe­lee­seen pa­lan­nut Jussi Kor­ho­nen on yksi Su­per­pe­sik­sen par­hais­ta kop­pa­reis­ta

27.08.2020 20:00
Tilaajille
Kempeleen Kiri kohtaa puolivälierissä Manse PP:n – kempeleläisseura kelpasi vastustajaksi vasta kolmannella valintakierroksella

Kem­pe­leen Kiri kohtaa puo­li­vä­li­eris­sä Manse PP:n – kem­pe­le­läis­seu­ra kelpasi vas­tus­ta­jak­si vasta kol­man­nel­la va­lin­ta­kier­rok­sel­la

24.08.2020 16:53 1
KeKi pomppasi taas pudotuspeliviivan päälle – Ossi Meriläinen piti lupauksensa ja kaatoi Jymy-Jussit lähes yksinään

KeKi pomp­pa­si taas pu­do­tus­pe­li­vii­van päälle – Ossi Me­ri­läi­nen piti lu­pauk­sen­sa ja kaatoi Jy­my-Jus­sit lähes yk­si­nään

18.08.2020 22:24
Tilaajille
Kainuun Korhoset näyttivät voimansa Sarkkirannassa – KeKi pullahti taas pudotuspelisijojen ulkopuolelle

Kainuun Kor­ho­set näyt­ti­vät voi­man­sa Sark­ki­ran­nas­sa – KeKi pul­lah­ti taas pu­do­tus­pe­li­si­jo­jen ul­ko­puo­lel­le

16.08.2020 22:31
Tilaajille
Rautainen ulkopeli ratkaisi Kempeleen Kirille tärkeät pisteet paikallistaistossa – "En ollut huolissani, vaikka olimme ennen tätä peliä hävinneet kolmesti putkeen"

Rau­tai­nen ul­ko­pe­li rat­kai­si Kem­pe­leen Kirille tärkeät pisteet pai­kal­lis­tais­tos­sa – "En ollut huo­lis­sa­ni, vaikka olimme ennen tätä peliä hä­vin­neet kol­mes­ti put­keen"

14.08.2020 22:10 1
Tilaajille
Kempeleen Kirin kotiuttaminen takkusi, Joensuu haki voiton Sarkkirannasta – "Jotainhan mailapeliin pitäisi keksiä, kun ulkokentät tästä vain kovenevat"

Kem­pe­leen Kirin ko­tiut­ta­mi­nen tak­ku­si, Joensuu haki voiton Sark­ki­ran­nas­ta – "Jo­tain­han mai­la­pe­liin pitäisi keksiä, kun ul­ko­ken­tät tästä vain ko­ve­ne­vat"

12.08.2020 22:32
Tilaajille
Kempeleen Kirille kolmas tappio putkeen, PattU nipisti pisteen Vimpeliltä

Kem­pe­leen Kirille kolmas tappio put­keen, PattU nipisti pisteen Vim­pe­lil­tä

11.08.2020 22:16
Tilaajille