Kempeleen Kiri
Kuukausi

KeKi:n pu­do­tus­pe­li­huu­ma kesti melkein sata tuntia: "Uskon puut­tee­seen tämä ei kaa­tu­nut"

01.09.2021 08:49
Tilaajille

Ris­kin­oton mar­gi­naa­lit ilk­kui­vat Ke­Ki:l­le – Kou­vo­lan Janne Ki­vi­pel­lon lä­pi­lyön­ti oli isän­nil­le liian raskas tyr­mäys­is­ku

29.08.2021 22:52 2
Tilaajille

Naisten Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­jan kak­ko­nen Porin Pe­sä­kar­hut valitsi vas­tus­ta­jak­seen Kem­pe­leen Kirin – "Tie­däm­me, miten he pe­laa­vat"

23.08.2021 17:36 1
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin miesten pu­do­tus­pe­li­unel­ma enää pelin päässä – "Vielä ei ole missään nimessä mitään hel­po­tuk­sen huo­kaus­ta tullut"

22.08.2021 22:03 3
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin naiset pu­do­tus­pe­lei­hin run­ko­sar­jan seit­se­män­nel­tä sijalta – rat­kai­su­pe­lit alkavat kes­ki­viik­ko­na

22.08.2021 20:03
Tilaajille

KeKi voit­toon Hel­sin­gis­sä – pu­do­tus­pe­li­paik­ka var­mis­tui jo aiemmin

21.08.2021 20:36 2
Tilaajille
Vanhemmat

Hen­ge­tön esitys tu­ka­loit­ti Kem­pe­leen Kirin asemaa, Kos­ken­kor­van Ur­hei­li­jat haki voiton Sark­ki­ran­nas­ta – "On lot­to­voit­to, että saimme tästä pelistä edes pis­teen"

20.08.2021 21:55 5
Tilaajille

Marko Pel­ko­nen pelasti KeKi:n Kan­kaan­pääs­sä, lyö­jä­mörs­sä­ri sivalsi pallon mai­se­maan vii­mei­ses­sä vuo­ros­sa – "Tuol­lais­ten ti­lan­tei­den takia tässä palloa vielä hak­kaan"

18.08.2021 21:49 1
Tilaajille

Maria Kaa­ki­sen huip­pu­il­ta riitti jak­so­ta­sa­pe­liin, Kem­pe­leen Kirillä yhä kaikki avaimet pu­do­tus­pe­lei­hin – "Mie­len­kiin­toi­set pelit edessä ja panosta riit­tää"

18.08.2021 21:38
Tilaajille

Kem­pe­leen Kiri tarrasi tiu­kas­ti pu­do­tus­pe­li­paik­kaan, IPV kaatui ko­tiu­tus­lyön­ti­ki­sas­sa – "Nyt ei saa ajatus lähteä yhtään kar­kai­le­maan"

15.08.2021 22:06 3
Tilaajille

Lyön­ti­ha­nat au­ke­si­vat sit­ten­kin, si­sä­pe­lin­sä kanssa tus­kail­lut KeKi on­nis­tui vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la het­kel­lä – "Pai­neet ovat läsnä, mutta niihin pitää suh­tau­tua oikein"

11.08.2021 22:09 2
Tilaajille

Sark­ki­ran­nas­sa nähtiin tiis­tai­na Lin­no­jen taisto, Porin Pe­sä­kar­hu­ja edus­ta­va iso­sis­ko vei pi­dem­män korren – "Kyl­lä­hän näitä pelejä on odo­tet­tu"

10.08.2021 22:26
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin naisten pirteä esitys riitti yhteen pis­tee­seen Hy­vin­kään Tahkon vie­raa­na – "Pie­nes­tä se oli kiinni"

05.08.2021 22:29 1
Tilaajille

Aurinko paistoi kirk­kaas­ti vielä Sark­ki­ran­nas­sa­kin, KeKi kaatoi PattU:n kuuden pisteen kamp­pai­lus­sa – "Eihän se ehjä peli ollut vie­lä­kään, mutta joukkue on pirun sitkeä"

05.08.2021 22:21
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin nai­sil­le karvas tappio Sark­ki­ran­nas­sa, Sei­nä­joen Mai­la-Jus­sit haki täyden pis­te­po­tin – "Vä­hän­hän se kui­ten­kin sitten rep­sah­ti"

03.08.2021 22:22
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirin miesten tär­keäl­le vii­kol­le tyly alku – "Emme pys­ty­neet pe­laa­maan sel­lais­ta pe­sä­pal­loa, jolla voisi voit­taa"

03.08.2021 21:43 4
Tilaajille

Kes­ki-Pe­tä­jän syök­sy­kop­pi poh­jus­ti jy­my-yl­lä­tyk­sen – KeKi haki har­vi­nai­sen vie­ras­voi­ton Vim­pe­lis­tä

30.07.2021 21:43 2
Tilaajille

KeKi tus­kai­li si­sä­pe­lin­sä kanssa, kolmen vuo­ro­pa­rin on­nis­tu­mi­set toivat pisteet – "Olemme pyr­ki­neet säi­lyt­tä­mään po­si­tii­vi­sen ilmeen"

29.07.2021 21:30
Tilaajille

KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta – "Lyö­jät­kin tie­si­vät, että tänään pitää olla kova"

23.07.2021 21:45 3
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirille täydet pisteet Vaasan jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­ta, Matti Kor­ho­nen pa­maut­ti pallon autojen sekaan – "Se oli ainoa lä­pi­lyön­nin paikka"

18.07.2021 21:42 2
Tilaajille