Kalevan koiranpentulive

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ven tähdet läh­ti­vät uusiin ko­tei­hin­sa - kas­vat­ta­ja sai kat­se­li­joil­ta paljon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta lä­he­tyk­sis­tä

18.05.2020 13:15 8

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Katso val­kois­ten vil­li­koi­den lauan­tai­aa­mun touhuja

16.05.2020 09:00 4

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Katso pen­tus­ten kes­ki­viik­ko­aa­mun seik­kai­lu­ja

13.05.2020 07:15

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Kah­dek­san­viik­koi­set mus­su­kat tiis­tai­aa­mun tou­huis­sa

12.05.2020 07:15

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Pian kah­dek­san­viik­koi­set val­ko­tur­kit lauan­tai­aa­mun tun­nel­mis­sa

09.05.2020 09:00 4

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Katso, mitä val­koi­sil­le sö­pö­lii­neil­le kuuluu per­jan­tai­aa­mu­na

08.05.2020 07:15 2

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Katso nap­pi­sil­mien seik­kai­lut tors­tai­aa­mu­na

07.05.2020 07:15 1

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Val­koi­set pör­riäi­set olivat vauh­dis­sa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

06.05.2020 07:15 4

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Seit­se­män viikkoa vanhat pör­rö­tur­kit tou­hua­vat

05.05.2020 07:15 1

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – mitä val­koi­sil­le vei­ti­koil­le kuuluu vap­puaat­to­na?

30.04.2020 09:00

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – katso pör­röis­ten pen­tu­jen tem­mel­lys­tä vi­deol­la

29.04.2020 07:15 3

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – katso, mitä val­koi­set hur­mu­rit tou­hu­si­vat tiis­tai­aa­mu­na

28.04.2020 07:15 3

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – katso, mitä jän­nit­tä­vää pen­nuil­le kuuluu lauan­tai­aa­mu­na

25.04.2020 09:00 5

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – katso, mitä su­loi­set pennut tou­hua­vat per­jan­tai­aa­mu­na

24.04.2020 07:15 3

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – katso kes­ki­viik­ko­aa­mun ta­pah­tu­mat pen­tu­las­sa

22.04.2020 07:15

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – katso, mitä pör­röi­sil­le pen­nuil­le kuuluu tiis­tai­aa­mu­na

21.04.2020 07:15 5

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve hurmaa tu­han­sia netissä – Ken­nel­lii­ton hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Pen­tu­jen kysyntä sel­väs­sä kas­vus­sa ko­ro­na-ai­ka­na

19.04.2020 11:00 7

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – katso pen­tu­laa­ti­kon ta­pah­tu­mat lauan­tai­aa­mu­na

18.04.2020 09:00 2

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – Katso vi­deol­ta sö­pö­läis­ten per­jan­tai­aa­mun tun­nel­mia

17.04.2020 07:15 1

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve – mais­tuu­ko uni vai leikki pen­nuil­le tors­taiaa­mu­na?

16.04.2020 07:15 1