Huuhkajat
Viimeisin 4 tuntia

Suomen en­sim­mäi­nen miesten ar­vo­ki­sa­pe­li muis­te­taan ikui­ses­ti Chris­tian Erik­se­nin sy­dän­koh­tauk­ses­ta ja el­vy­tyk­ses­tä – Huuh­ka­jat sel­viy­tyi dra­maat­ti­ses­ta illasta voit­ta­ja­na Joel Poh­jan­pa­lon pus­ku­maa­lil­la

23:45 4
Tilaajille

Pe­lot­ta­van draaman jälkeen ihme – Huuh­ka­jat voit­toon EM-avauk­ses­saan

23:42 2
Viimeisin 24 tuntia
Kolumni

His­to­rial­lis­ta ar­vo­ki­sa­paik­kaa on rum­mu­tet­tu jo puo­len­tois­ta vuoden ajan – vastaus ki­sa­paik­kaa ih­met­te­le­väl­le vaatii pitkän esseen

08:00
Tilaajille
Viikko

Ou­lu­lai­nen Henrik Heusala on odot­ta­nut EM-avaus­ot­te­lua 41 vuotta, tie paikan päälle Köö­pen­ha­mi­naan oli kivinen ja ko­ro­na­tes­tien sä­vyt­tä­mä – "Ei se tun­tui­si näin mah­ta­val­ta, jos tämä olisi ollut help­poa"

11.06.2021 21:17 2
Tilaajille
Kolumni

EM-ko­lum­ni: Klovnin maskin takana on huip­pu-ur­hei­li­ja: "Osa kan­sas­ta var­maan­kin oi­keas­ti luulee, että maa­li­vah­ti sie­mai­lee olutta päivät pääk­sy­tys­ten"

10.06.2021 20:55
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen Anssi Jaak­ko­la, 34, on maail­man­kan­sa­lai­nen, joka on pe­lan­nut liigaa niin Tor­nios­sa kuin Kap­kau­pun­gis­sa­kin – Huuh­ka­jien EM-ki­sa­jouk­kuees­sa hän on maa­li­vah­ti, joka tuskin pääsee pe­li­ken­täl­le asti

10.06.2021 19:15
Tilaajille

Fu­tis­toh­to­ri Sami Kolamo kan­nus­taa al­ka­vis­sa EM-ki­sois­sa Huuh­ka­jia, jonka pe­li­ryh­mi­tys voi olla joko 5–3–2 tai 3–5–2

09.06.2021 10:10 1
Tilaajille
Kolumni

EM-ko­lum­ni: Har­vem­min ko­ko­nai­sen tie­osuu­den lii­ken­net­tä on kat­kais­tu Suomen A-maa­jouk­kueen vuoksi.

08.06.2021 18:30
Tilaajille
Vanhemmat

Tanskan ja Venäjän EM-sta­dio­neil­le pää­sys­sä on monta mutkaa – Huuh­ka­jien kan­nat­ta­jal­le Pietari voi osoit­tau­tua Köö­pen­ha­mi­naa va­loi­sam­mak­si va­lin­nak­si

01.05.2021 08:00
Tilaajille

Kauko painii aivan vää­räs­sä sar­jas­sa – Huuh­ka­jien kes­ki­kent­tä­mies kuuluu muualle kuin Tanskan di­va­riin

26.03.2021 07:08 2
Tilaajille

Jos sta­dio­nil­la olisi ylei­söä, se voisi laulaa Glen Kamaran nimeä: "En voi sanoa paljon enem­pää, mutta olen kii­tol­li­nen tues­ta", Huuh­ka­jien tähti totesi

23.03.2021 20:21
Tilaajille

Har­vi­nai­nen kau­la­val­ti­mon vaurio päätti Huuh­ka­jien ou­lu­lais­hyök­kää­jän Rasmus Kar­ja­lai­sen maa­jouk­kue­reis­sun: "Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa ei ole vaih­toeh­to­ja"

23.03.2021 18:12
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Pukki kukkii taas uudessa ke­vääs­sä

15.03.2021 16:25
Tilaajille

Ou­lu­lai­set pe­li­ka­ve­rit muis­te­le­vat vii­si­kymp­pis­tä Jari Lit­mas­ta: "Ei se Fran­ces­co Totti minun kans­sa­ni tullut ver­ryt­te­lys­sä jut­te­le­maan"

20.02.2021 09:00
Tilaajille

50 vuotta täyt­tä­väs­tä Jari Lit­ma­ses­ta tuli ko­ro­nas­ta toi­pu­va, omia poi­kiaan jal­ka­pal­lo­har­joi­tuk­siin kul­jet­ta­va "tak­si­kus­ki"

19.02.2021 09:00 1
Tilaajille

Kat­soim­me kris­tal­li­pal­loon, sillä edessä on hyb­ri­di­vuo­si 2021 – siir­ty­mä­kau­te­na voit poimia ru­si­noi­ta sekä uudesta että van­has­ta pul­las­ta

27.12.2020 10:39
Tilaajille

Ko­lum­ni: Kuka mahtuu Huuh­ka­jien EM-jouk­kuee­seen?

17.12.2020 21:30
Tilaajille

Pogban kanssa paidan vaih­ta­nut OLS:n kas­vat­ti Rasmus Kar­ja­lai­nen tais­te­lee kii­vaas­ti EM-ki­sa­pai­kas­ta: "Jal­ka­pal­lo­ken­täl­le ei voi mennä pel­kää­mään"

17.12.2020 19:00
Tilaajille

Kom­ment­ti: Hal­lit­se­van mes­ta­rin it­se­luot­ta­mus on rajaton

07.12.2020 22:45
Tilaajille