Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hiihdon MM-kisat 2023
Planican MM-hiihdot ovat päättyneet – Näistä asioista kisat muistetaan

Pla­ni­can MM-hiih­dot ovat päät­ty­neet – Näistä asiois­ta kisat muis­te­taan

05.03.2023 17:34 7
Tilaajille
Päävalmentajan tilinteko MM-kisoista: "Täällä huomattiin, että tarvitaan raakaa kuntoa"

Pää­val­men­ta­jan ti­lin­te­ko MM-ki­sois­ta: "Täällä huo­mat­tiin, että tar­vi­taan raakaa kuntoa"

05.03.2023 16:59 7
Tilaajille
Iivo Niskanen sortui ylimielisyyteen kauden päämatkallaan – ”Ajattelin, että tästä tulee jaksamiskisa, mutta siinähän pyöri vaikka minkä näköistä hiihtäjää mukana”

Iivo Nis­ka­nen sortui yli­mie­li­syy­teen kauden pää­mat­kal­laan – ”A­jat­te­lin, että tästä tulee jak­sa­mis­ki­sa, mutta sii­nä­hän pyöri vaikka minkä nä­köis­tä hiih­tä­jää mukana”

05.03.2023 16:27 8
Tilaajille
Iivo Niskasen mitaliunelma murskaksi – suomalaishiihtäjä oli 50 kilometrillä kuudes

Iivo Nis­ka­sen mi­ta­li­unel­ma murs­kak­si – suo­ma­lais­hiih­tä­jä oli 50 ki­lo­met­ril­lä kuudes

05.03.2023 15:04 6
Juho Halonen ponnisti hiihtomaajoukkueen valmentajaksi piskuisesta Reisjärven Kangaskylästä – "Ehkä voi löytyä muutama muukin samanlaisista pikkukylistä"

Juho Halonen pon­nis­ti hiih­to­maa­jouk­kueen val­men­ta­jak­si pis­kui­ses­ta Reis­jär­ven Kan­gas­ky­läs­tä – "Ehkä voi löytyä muutama muukin sa­man­lai­sis­ta pik­ku­ky­lis­tä"

04.03.2023 17:10
Tilaajille
Suomen huoltoryhmä otti syyt niskoilleen naisten 30 kilometrin kisasta, Kerttu Niskanen oli sanoissaan varovaisempi – ”Se on jossittelua, menikö mitali suksiin”

Suomen huol­to­ryh­mä otti syyt nis­koil­leen naisten 30 ki­lo­met­rin ki­sas­ta, Kerttu Nis­ka­nen oli sa­nois­saan va­ro­vai­sem­pi – ”Se on jos­sit­te­lua, menikö mitali suk­siin”

04.03.2023 16:21 6
Tilaajille
Kommentti: Mitalikahvit jäivät keittämättä – Kerttu Niskanen taipui 30 kilometrillä kuudenneksi

Kom­ment­ti: Mi­ta­li­kah­vit jäivät keit­tä­mät­tä – Kerttu Nis­ka­nen taipui 30 ki­lo­met­ril­lä kuu­den­nek­si

04.03.2023 14:28 6
Tilaajille
Sami Jauhojärvi on tyytyväinen, että hän ei ole enää edellinen suomalainen miesten viestin arvokisamitalisti – ”Ei ole luopumisen tuskaa”

Sami Jau­ho­jär­vi on tyy­ty­väi­nen, että hän ei ole enää edel­li­nen suo­ma­lai­nen miesten viestin ar­vo­ki­sa­mi­ta­lis­ti – ”Ei ole luo­pu­mi­sen tuskaa”

03.03.2023 18:04 5
Tilaajille
Iivo Niskanen oli jo tottunut jäämään ilman viestimitalia, joten hän sanoi 20-vuotiaalle Niko Anttolalle, että hävittävää ei ole – "Lähdin siitä liikkeelle, että niin ei käy enää uudestaan"

Iivo Nis­ka­nen oli jo tot­tu­nut jäämään ilman vies­ti­mi­ta­lia, joten hän sanoi 20-vuo­tiaal­le Niko Ant­to­lal­le, että hä­vit­tä­vää ei ole – "Lähdin siitä liik­keel­le, että niin ei käy enää uu­des­taan"

03.03.2023 17:10 2
Tilaajille
Kommentti: Uusi hiihtotähti on syttynyt – 20-vuotias torniolainen Niko Anttola ankkuroi Suomelle ensimmäisen miesten viestimitalin 14 vuoteen

Kom­ment­ti: Uusi hiih­to­täh­ti on syt­ty­nyt – 20-vuo­tias tor­nio­lai­nen Niko Anttola ank­ku­roi Suo­mel­le en­sim­mäi­sen miesten vies­ti­mi­ta­lin 14 vuoteen

03.03.2023 15:09 6
Tilaajille
Analyysi: Tilastot osoittavat Suomen hiihtomenestyksen olevan riippuvainen arvokisojen ohjelmasta – nyt menossa on historiallisesti epäsuosiollisempi lajivalikoima

Ana­lyy­si: Ti­las­tot osoit­ta­vat Suomen hiih­to­me­nes­tyk­sen olevan riip­pu­vai­nen ar­vo­ki­so­jen oh­jel­mas­ta – nyt menossa on his­to­rial­li­ses­ti epä­suo­siol­li­sem­pi la­ji­va­li­koi­ma

02.03.2023 17:10 9
Tilaajille
Suksihuollolle Planican olosuhteet ovat olleet haastavat, sillä edes sääennusteisiin ei ole aina luottamista – "Silti joka aamu täytyy herätä tekemään perushommia"

Suk­si­huol­lol­le Pla­ni­can olo­suh­teet ovat olleet haas­ta­vat, sillä edes sää­en­nus­tei­siin ei ole aina luot­ta­mis­ta – "Silti joka aamu täytyy herätä te­ke­mään pe­rus­hom­mia"

02.03.2023 15:57
Tilaajille
Suomi jäi naisten viestissä neljänneksi – kolmannen osuuden hiihtäjä Eveliina Piippo keräili itseään pitkään lumen pinnasta: "Ihan normaali kisan jälkeinen vointi"

Suomi jäi naisten vies­tis­sä nel­jän­nek­si – kol­man­nen osuuden hiih­tä­jä Eve­lii­na Piippo keräili itseään pitkään lumen pin­nas­ta: "Ihan nor­maa­li kisan jäl­kei­nen vointi"

02.03.2023 15:31
Tilaajille
Jos Ristomatti Hakola aloittaa miesten viestissä arvokisaurakkansa, tapahtuma ei ole ainoa laatuaan – edellisen kerran näin tapahtui Lahdessa 1978, kun käskyn avaajaksi sai Rokuan raketti Esko Lähtevänoja: "Siinä taisteluhenki nousi"

Jos Ris­to­mat­ti Hakola aloit­taa miesten vies­tis­sä ar­vo­ki­sau­rak­kan­sa, ta­pah­tu­ma ei ole ainoa laa­tuaan – edel­li­sen kerran näin ta­pah­tui Lah­des­sa 1978, kun käskyn avaa­jak­si sai Rokuan raketti Esko Läh­te­vä­no­ja: "Siinä tais­te­lu­hen­ki nousi"

01.03.2023 17:10 7
Tilaajille
Kolumni: Northugin haamu leijailee Kläbon maineen yläpuolella
Kolumni

Ko­lum­ni: Nort­hu­gin haamu lei­jai­lee Kläbon maineen ylä­puo­lel­la

01.03.2023 15:59 4
Tilaajille
Norjalaisten ylivoimaa 15 kilometrillä – 20-vuotias Niko Anttola oli toiseksi paras suomalainen ja tyrkkäsi suksensa viestikvartettiin: ”Oli varmasti yksi kovimmista kisoista, jonka olen hiihtänyt"

Nor­ja­lais­ten yli­voi­maa 15 ki­lo­met­ril­lä – 20-vuo­tias Niko Anttola oli toi­sek­si paras suo­ma­lai­nen ja tyrk­kä­si suk­sen­sa vies­tik­var­tet­tiin: ”Oli var­mas­ti yksi ko­vim­mis­ta ki­sois­ta, jonka olen hiih­tä­nyt"

01.03.2023 15:11
Tilaajille
Norjan suurmestari Petter Northug yltyi kehumaan superlupaus Niko Anttolaa – torniolaisen vastaus oli ytimekäs: "On se aika kovaa hiihtänyt joskus"

Norjan suur­mes­ta­ri Petter Northug yltyi ke­hu­maan su­per­lu­paus Niko Ant­to­laa – tor­nio­lai­sen vastaus oli yti­me­käs: "On se aika kovaa hiih­tä­nyt joskus"

28.02.2023 18:27 3
Tilaajille
Kolumni: Kaikki tietävät, millainen loppu ahneella on – ja se on näkynyt Planicassa
Kolumni

Ko­lum­ni: Kaikki tie­tä­vät, mil­lai­nen loppu ah­neel­la on – ja se on näkynyt Pla­ni­cas­sa

28.02.2023 16:35 1
Tilaajille
Yhdysvaltojen Jessie Diggins mursi Ruotsin ja Norjan ylivallan – suomalaiset kaukana mitalisijoista

Yh­dys­val­to­jen Jessie Diggins mursi Ruotsin ja Norjan yli­val­lan – suo­ma­lai­set kaukana mi­ta­li­si­jois­ta

28.02.2023 15:25 10
Tilaajille
Kirja-arvio: Petter Kukkonen kykenee itsekritiikkiin kerratessaan taivaltaan yhdistetyn maajoukkueen päävalmentajana

Kir­ja-ar­vio: Petter Kuk­ko­nen kykenee it­se­kri­tiik­kiin ker­ra­tes­saan tai­val­taan yh­dis­te­tyn maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­ja­na

28.02.2023 13:03
Tilaajille