Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Eurovaalit 2019
Yllätystarkastuksissa paljastui puutteita eurovaalien esteettömyydessä – vaalisalaisuuden säilyminen saattoi vaarantua

Yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sis­sa pal­jas­tui puut­tei­ta eu­ro­vaa­lien es­teet­tö­myy­des­sä – vaa­li­sa­lai­suu­den säi­ly­mi­nen saattoi vaa­ran­tua

07.06.2019 11:03 4
Etelä-Suomen mepit perehdytetään pohjoisen asioihin – "Koko Suomi on kuitenkin arktinen maa, kaikki suomalaiset mepit saavat hoitaa arktisia asioita"

Ete­lä-Suo­men mepit pe­reh­dy­te­tään poh­joi­sen asioi­hin – "Koko Suomi on kui­ten­kin ark­ti­nen maa, kaikki suo­ma­lai­set mepit saavat hoitaa ark­ti­sia asioi­ta"

28.05.2019 06:11 49
Moni maakunta jää ilman omaa meppiä kun Helsinki ja Keski-Suomi rohmusivat EU-päättäjiä – vihreät oli taas Helsingin suosituin

Moni maa­kun­ta jää ilman omaa meppiä kun Hel­sin­ki ja Kes­ki-Suo­mi roh­mu­si­vat EU-päät­tä­jiä – vihreät oli taas Hel­sin­gin suo­si­tuin

27.05.2019 15:17 7
Brexit-meppi Alametsä: Jokelan koulusurma pysäytti - menetin tragediassa ystäväni

Bre­xit-mep­pi Ala­met­sä: Jokelan kou­lu­sur­ma py­säyt­ti - menetin tra­ge­dias­sa ys­tä­vä­ni

27.05.2019 14:01 2
Euroopan unionista tuli entistä kirjavampi tilkkutäkki – katso tästä, miten kävi vaikkapa Espanjassa, Kreikassa tai Latviassa

Eu­roo­pan unio­nis­ta tuli entistä kir­ja­vam­pi tilk­ku­täk­ki – katso tästä, miten kävi vaik­ka­pa Es­pan­jas­sa, Krei­kas­sa tai Lat­vias­sa

27.05.2019 12:07 4
Oululaiset eurovaaliehdokkaat vaihtelevissa tunnelmissa - Mirja Vehkaperä: "Mitään en tekisi toisin"

Ou­lu­lai­set eu­ro­vaa­li­eh­dok­kaat vaih­te­le­vis­sa tun­nel­mis­sa - Mirja Veh­ka­pe­rä: "Mitään en tekisi toisin"

27.05.2019 10:24 26
Kaksi tuplaehdokasta parlamenttiin ja Essayah kovaan äänisaaliiseen, muilla hiljaisempaa – Väyrynen ja pienpuolueet ahtaassa raossa

Kaksi tup­la­eh­do­kas­ta par­la­ment­tiin ja Essayah kovaan ää­ni­saa­lii­seen, muilla hil­jai­sem­paa – Väy­ry­nen ja pien­puo­lueet ah­taas­sa raossa

27.05.2019 10:03 5
EU:n 5 kohtalonkysymystä – Historiallisen vaikea EU-kausi käynnistyy sisäisten ja ulkoisten myllerrysten keskellä

EU:n 5 koh­ta­lon­ky­sy­mys­tä – His­to­rial­li­sen vaikea EU-kau­si käyn­nis­tyy si­säis­ten ja ul­kois­ten myl­ler­rys­ten kes­kel­lä

27.05.2019 09:16 4
Brexit-puolueelle murskavoitto Britannian eurovaaleissa – konservatiivien kannatus romahti puoleen viime vaaleista

Bre­xit-puo­lueel­le murs­ka­voit­to Bri­tan­nian eu­ro­vaa­leis­sa – kon­ser­va­tii­vien kan­na­tus romahti puoleen viime vaa­leis­ta

27.05.2019 08:13 5
EU:n kärkipaikkojen jako ensimmäinen testi – Komission seuraava puheenjohtaja voi olla selvillä jo juhannusviikolla

EU:n kär­ki­paik­ko­jen jako en­sim­mäi­nen testi – Ko­mis­sion seu­raa­va pu­heen­joh­ta­ja voi olla sel­vil­lä jo ju­han­nus­vii­kol­la

27.05.2019 06:00 1
Kommentti: Äänestäjät ovat puhuneet – Nyt alkaa ystävien etsiminen

Kom­ment­ti: Ää­nes­tä­jät ovat pu­hu­neet – Nyt alkaa ys­tä­vien et­si­mi­nen

27.05.2019 06:00 1
Perussuomalaisten valvojaisten toinen päätähti ei ollut itse paikalla – Halla-aho: "Onnittelut Teuvolle, sinne jonnekin"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­vo­jais­ten toinen pää­täh­ti ei ollut itse pai­kal­la – Hal­la-aho: "On­nit­te­lut Teu­vol­le, sinne jon­ne­kin"

26.05.2019 23:14 2
SDP:n valvojaisissa hurrattiin Heinäluoman äänikuninkuudelle – Rinne pitää kiinni tavoitteesta saada Suomeen naiskomissaari

SDP:n val­vo­jai­sis­sa hur­rat­tiin Hei­nä­luo­man ää­ni­ku­nin­kuu­del­le – Rinne pitää kiinni ta­voit­tees­ta saada Suomeen nais­ko­mis­saa­ri

26.05.2019 23:03 2
Katso Oulun äänestysalueiden sekä Oulun vaalipiirin kuntien suosituimmat puolueet ja ehdokkaat

Katso Oulun ää­nes­tys­aluei­den sekä Oulun vaa­li­pii­rin kuntien suo­si­tuim­mat puo­lueet ja eh­dok­kaat

26.05.2019 22:58 10
Näkökulma: Vihreät etenee nyt vahvasti – Heinäluoman äänipotti tuo SDP:lle paineita EU-komissaarin nimitykseen

Nä­kö­kul­ma: Vihreät etenee nyt vah­vas­ti – Hei­nä­luo­man ää­ni­pot­ti tuo SDP:lle pai­nei­ta EU-ko­mis­saa­rin ni­mi­tyk­seen

26.05.2019 22:49
Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen arvioi äänisaaliinsa tulleen nuorilta äänestäjiltä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Se­bas­tian Tynk­ky­nen arvioi ää­ni­saa­liin­sa tulleen nuo­ril­ta ää­nes­tä­jil­tä

26.05.2019 22:38 6
Eurooppa ei ole joutumassa natsimörköjen valtaan – oikeistopopulistit vievät leijonanosan huomiosta, vähemmän ääniä

Eu­roop­pa ei ole jou­tu­mas­sa nat­si­mör­kö­jen valtaan – oi­keis­to­po­pu­lis­tit vievät lei­jo­nan­osan huo­mios­ta, vä­hem­män ääniä

26.05.2019 22:36 10
Ville Niinistö ja Heidi Hautala kiittelivät äänistä nuoria ja maailmanparantajamummoja – Jos brexit toteutuu, vihreät voi saada kolmannen mepin

Ville Nii­nis­tö ja Heidi Hautala kiit­te­li­vät äänistä nuoria ja maail­man­pa­ran­ta­ja­mum­mo­ja – Jos brexit to­teu­tuu, vihreät voi saada kol­man­nen mepin

26.05.2019 22:26
Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen kasvatti äänisaalistaan, pohjoisen meppien putoaminen harmitti – "Näissä vaaleissa ei nähty suuria yllätyksiä"

Va­sem­mis­to­lii­ton Hanna Sark­ki­nen kas­vat­ti ää­ni­saa­lis­taan, poh­joi­sen meppien pu­toa­mi­nen har­mit­ti – "Näissä vaa­leis­sa ei nähty suuria yl­lä­tyk­siä"

26.05.2019 22:17 10
Keskustan vaalivalvojaisissa otettiin iisisti – Yhden mepin pudotus oli odotettu

Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa otet­tiin iisisti – Yhden mepin pudotus oli odo­tet­tu

26.05.2019 21:59 1