Katso Oulun ää­nes­tys­aluei­den sekä Oulun vaa­li­pii­rin kuntien suo­si­tuim­mat puo­lueet ja eh­dok­kaat

Oulun vaalipiirissä suurimman äänipotin keräsi keskustan Mirja Vehkaperä. Äänet eivät kuitenkaan riittäneet europarlamenttipaikkaan.

Oulun vaalipiirissä suurimman äänipotin keräsi keskustan Mirja Vehkaperä. Äänet eivät kuitenkaan riittäneet europarlamenttipaikkaan. Sunnuntain vaalien myötä Vehkaperä putosi parlamentista. Hän nousi europarlamenttiin viime kesänä, kun Paavo Väyrynen siirtyi eduskuntaan.

Vehkaperän suosio näkyi myös Oulun äänestysalueilla. Hän oli suosituin ehdokas koko kaupungin alueella. Paikallisista ehdokkaista myös Hanna Sarkkinen (vas.) keräsi paljon ääniä. Heidän lisäkseen suuria äänimääriä saivat koko maassa hyvin menestyneet Eero Heinäluoma (sd.), Ville Niinistö (vihr.) sekä Laura Huhtasaari (ps.)

Keskusta kärsi sunnuntain vaaleissa selvän vaalitappion vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin nähden. Sen kannatus putosi Oulun vaalipiirissä 5,8 prosenttiyksikköä vuoden 2014 eurovaalein verrattuna.

Vaalitappiosta huolimatta keskustan suosio oli vankkaa Oulun vaalipiirissä. Se oli suosituin puolue kaikissa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnissa.

Myös Lapin vaalipiirissä keskusta sai Inaria ja Utsjokea lukuun ottamatta suosituin puolue.

Katso europarlamenttivaalien läpimenijät sekä kaikkien ehdokkaiden äänimäärät vaalipiireittäin.